Studijní materiály pro žáky najdete zde.
Zpět
15.06.2020, Mgr. Naděžda Kočová

2.A Procvičování učiva v době od 16.6. do 22.6.

Vážení rodiče a milé děti,

Do konce školního roku nám zbývá ještě několik dní. Tento týden budeme procvičovat další učivo, tak ještě vydržte. Je také třeba odevzdat veškeré učebnice pro 2. ročník. Proto Vás žádám, dejte učebnice do pořádku tzn. vygumujte, opravte, slepte izolepou to, co je potřeba a podle následujícího rozpisu mi přineste učebnice (MA-6.díl fialový sešit, Český jazyk, Čítanka, Já a můj svět – Prvouka, Listen and play 1.+2. díl – Angličtiny). Sejdeme se před budovou školy, kde Vám zároveň předám veškeré pomůcky na VV, TV.

V pondělí 22.6. v 11.45 hod. : Viktorka K., Kristinka S., Sophia H., Tomášek V., Pavlík Š.

V úterý 23.6. v 11.45 hod. : Zuzanka K., Kristýnka K., Michalka H., Jaroušek L.

Ve středu 24.6. v 11.45 hod. : Tadeáš B., Amálka F., Dominik K., Davídek W.,Valinka S.

Posílám domácí práci na další týden od 16. 6. do 22. 6.

Český jazyk

  • str. 106 – 108 procvičování učiva, písemně str. 108/cv. 9
  • str. 102, 105 – napište krátký dopis paní učitelce, vložte do obálky, nezapomeňte napsat adresu školy, dopis mi předáte při odevzdání učebnic
  • ČJ – PĚTIMININUTOVKY (nový zelený sešit) – str.14,15,18,19,20,21, vysvětlete si i význam slov, spojujte slova do vět

Psaní  - str. 37,39 – oprava a přepis vět, psaní adresy

Čtení – str. 162-167, odpovídejte na otázky za textem, vysvětlete si význam slov

Matematika

  • Procvičujte násobení a dělení č. 0,1,2,3,4,5 (řady násobků tam i zpět)
  • MA – Minutovky 2. díl – str. 22- 26 (pošlete mi str. 24,26)
  • MA 6.díl fialový sešit máme zatím hotový, další učivo doděláme až ve 3. třídě (sešit odevzdáme s učebnicemi)

 Prvouka  

  • str. 56 – 63 opakování učiva o létě (v průběhu týdne pošlu test)

Anglický jazyk

  • str. 42,43, 46,47 – přečtěte a pokuste se přeložit, co píší v balóncích a mašinkách
  • str. 45 – výslovnost slovíček

 

Rodičům děkuji za zpětnou vazbu, spolupráci a trpělivost.

 


    Pro elektronický zápis klikněte na logo ZápisyOnline. Postupujte podle instrukcí.

Tiskopis ošetřovné ke stažení zde.

Písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění Covid-19 zde.

Jsme partnery Projektu „Podpora žáků ZŠ v Mostě“ s reg. číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011744

Realizujeme výstupy a jednotky výstupů aktivit zjednodušeného projektu Učení pro radost, úspěch, zdraví II
Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013982

 HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU:  Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku fyziky.
( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. (Vystaveno dne: 01. 09. 2014.  Aktualizováno 16. 11. 2017. Aktualizováno 11. 01. 2018. Aktualizováno 21. 01. 2020). Info : +420 603 839 532

 


Škola má STATUT Cvičné školy pedagogické praxe Střední pedagogické školy v Mostě