Studijní materiály pro žáky v průběhu uzavření školy najdete zde.
Zpět
18.05.2020, Mgr. Naděžda Kočová

2. A Procvičování učiva v době od 19.5. do 25.5.

Vážení rodiče a milé děti.

Děkuji za stálou spolupráci a trpělivost. Chválím všechny děti za splněné a poslané úkoly laughing.

Posílám domácí práci na týden od 19. 5. do 25. 5.

Český jazyk

 • Zopakujte a procvičte si ústně nebo přes fólii
 • Psaní u, ú, ů - str.109/cv. C
 • Psaní i,í/y,ý – str. 109/cv. C
 • Párové souhlásky – str. 110/z každého cv. první řádku
 • Skupiny slov dě, tě, ně – str.111/cv. A
 • Slovní druhy – celou řadu str.110
 • SPOJKY str.95 – slova, která spojují slova nebo věty – a, i, ani, nebo, ale, že, když….
 • Písemně do sešitu str.94/cv.3 (pošlete mi)

Psaní - str. 31 – doplňujeme rýmy k daným slovům

Čtení – str. 139-142, odpovídejte na otázky za textem

 • každý den čtení ze své vybrané knížky

Matematika

 • Procvičujte násobení a dělení č. 0,1,2,3,4,5 (řady násobků tam i zpět)
 • str. 31 -32, (pozor na 5 krát větší tj. násobíme, o 5 větší tj. přidáváme 5)
 • při počítání využijte tato výuková videa ke každému cvičení

http://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-6-dil/video/str-31/

 •   MA – Minutovky 2. díl – str. 14/cv. 27, 28 (pošlete mi)

       https://skolakov.eu/matematika-2-trida

Prvouka  

 • str. 55 - poznejte naše další nejznámější domácí ptáky (husa, krocan, holub)
 • naučte se pojmenovat samce, samici, mládě
 • zjistěte, kde žijí a čím se živí
 • odpovězte si, proč je chováme, jaký užitek nám dávají

 Anglický jazyk

 • str. 32 – zkuste si přečíst pohádku a poslechněte si ji v češtině
 • https://www.youtube.com/watch?v=jhsCYHm3m4c
 • str. 34 – odpovězte na otázky
 • zopakujte si slovní zásobu str. 44-45
 • poslechněte si i jinou pohádku – O prasátku Pepinovi

https://www.youtube.com/watch?v=5XavzrkO8YE

 Přejeme hodně zdraví, klidné a sluníčkové dny laughing.

Těšíme se na Vás a pozdravy posílá vaše třídní učitelka a paní asistentka.

 

 

 

 

 


    Pro elektronický zápis klikněte na logo ZápisyOnline. Postupujte podle instrukcí.

Tiskopis ošetřovné ke stažení zde.

Písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění Covid-19 zde.

Jsme partnery Projektu „Podpora žáků ZŠ v Mostě“ s reg. číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011744

Realizujeme výstupy a jednotky výstupů aktivit zjednodušeného projektu Učení pro radost, úspěch, zdraví II
Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013982

 HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU:  Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku fyziky.
( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. (Vystaveno dne: 01. 09. 2014.  Aktualizováno 16. 11. 2017. Aktualizováno 11. 01. 2018. Aktualizováno 21. 01. 2020). Info : +420 603 839 532

 

Škola má STATUT Cvičné školy pedagogické praxe Střední pedagogické školy v Mostě