Studijní materiály pro žáky najdete zde.
Zpět
08.06.2020, Mgr. Naděžda Kočová

2.A Procvičování učiva v době od 9.6. do 15.6.

Milé děti,

zdraví vás kamarádi ze školy, paní učitelka i paní asistentka. Ve škole pilně pracujeme a procvičujeme učivo každý den. Buďte pilné i Vy doma.

Posílám domácí práci na další týden od 9. 6. do 15. 6.

Český jazyk

 • Procvičujte, určujte a vyhledávejte všechny slovní druhy str. 90 – 97
 • Vlastní jmena - opakování str. 101
 • ČJ – PĚTIMININUTOVKY (nový zelený sešit) – str.9 - 13, vysvětlete si i význam slov, spojujte slova do vět (pošlete mi str.13)
 • Pracovní list – vyplňte a pošlete mi - Kouzelná jablíčka  ZDE

Psaní  - str. 35– 36, hádanky, přepis básně, rébusy

Čtení – str. 154-161, odpovídejte na otázky za textem, vysvětlete si význam slov

Matematika  6.díl fialový sešit

 • Procvičujte násobení a dělení č. 0,1,2,3,4,5 (řady násobků tam i zpět)
 • str. 35– pojmy 5 krát menší (dělíme), o 5 méně (ubíráme, odčítáme 5)
 • https://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-6-dil/video/str-35/
 • MA – Minutovky 2. díl – str. 18 - 21 (pošlete mi str. 20-21)
 • MA 5.díl zelený sešit 64 – rýsujeme a měříme úsečky dané délky
 • na papír narýsujte úsečku AB=5cm, CD=10cm, MN=8cm, OP=2cm, KL=13cm (pošlete mi)

Prvouka  

 • str. 58 - 61 přečtěte si o létu, co vidíme na louce a na statku

Anglický jazyk

 • str. 38 – 39 přečtěte a doplňte, co veze vláček
 • str. 45 – 5. sloupec, výslovnost

 

Rodičům děkuji za zpětnou vazbu, spolupráci a trpělivost.


    Pro elektronický zápis klikněte na logo ZápisyOnline. Postupujte podle instrukcí.

Tiskopis ošetřovné ke stažení zde.

Písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění Covid-19 zde.

Jsme partnery Projektu „Podpora žáků ZŠ v Mostě“ s reg. číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011744

Realizujeme výstupy a jednotky výstupů aktivit zjednodušeného projektu Učení pro radost, úspěch, zdraví II
Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013982

 HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU:  Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku fyziky.
( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. (Vystaveno dne: 01. 09. 2014.  Aktualizováno 16. 11. 2017. Aktualizováno 11. 01. 2018. Aktualizováno 21. 01. 2020). Info : +420 603 839 532

 


Škola má STATUT Cvičné školy pedagogické praxe Střední pedagogické školy v Mostě