Studijní materiály pro žáky v průběhu uzavření školy najdete zde.
Zpět
09.05.2020, Mgr. Naděžda Kočová

2. A PRVOUKA - TEST K PROCVIČENÍ UČIVA

Milé děti,

zdravím Vás a posílám testík k procvičení znalostí z prvouky. Jak budete postupovat?

  • Na začátku nezapomeňte napsat své jméno a příjmení.
  • Vždy si pečlivě přečtěte zadání úkolu. 
  • Vyberte jednu správnou odpověď.
  • Na konci testíku klikněte na ODESLAT.
  • Následně zjistíte, jak jste byly úspěšné.
  • Hodně zdaru při řešení .

Testík zde : 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfqmbjDn8MfMRCtmI5bSEei20RYl0fFpQrbh3gtTwDPk1UU-A/viewform?usp=sf_link


    Pro elektronický zápis klikněte na logo ZápisyOnline. Postupujte podle instrukcí.

Tiskopis ošetřovné ke stažení zde.

Písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění Covid-19 zde.

Jsme partnery Projektu „Podpora žáků ZŠ v Mostě“ s reg. číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011744

Realizujeme výstupy a jednotky výstupů aktivit zjednodušeného projektu Učení pro radost, úspěch, zdraví II
Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013982

 HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU:  Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku fyziky.
( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. (Vystaveno dne: 01. 09. 2014.  Aktualizováno 16. 11. 2017. Aktualizováno 11. 01. 2018. Aktualizováno 21. 01. 2020). Info : +420 603 839 532

 

Škola má STATUT Cvičné školy pedagogické praxe Střední pedagogické školy v Mostě