Studijní materiály pro žáky najdete zde.
Zpět

Aktuality 2.B

II. B - distanční výuka

Aktuality 2.B

Neděle08.11.2020 Vážení rodiče, milí žáci, vzhledem k tomu, že ani příští týden se školy neotevřou, budeme pokračovat v on-line výuce. Prosím o přihlášení opět ve třech skupinách. V 8 hod, v 9 hod a v 10 hodin. Posílám pouze úkoly ze čtení a ze psaní, ostatní hlavní předměty proberu na on-line výuce. Čítanka - st…

Celý článek

II. B - distanční výuka

Aktuality 2.B

Sobota31.10.2020 Milí žáci, vážení rodiče, vítám Vás po delší době opět na webu školy. Vzhledem k tomu, že v pondělí nemůžeme jít do školy, začínáme už pravidelně s on-line výukou. Děkuji všem rodičům za poslané práce dětí, za fotografie i za moc pěkná videa. Připomínám, 1. skupina začíná v 8,00 do 8,45 hod     …

Celý článek

II. B - procvičování ve dnech volna

Aktuality 2.B

Úterý27.10.2020 Vážení rodiče, milé děti, prosím poslat zadané úkoly z minulého týdne. Děkuji za spolupráci. Děkuji všem rodičům, kteří připojeli své děti k online výuce, děti moc chválím za pěknou práci, za aktivitu, za pozornost. Děti byly šikovné a rychle se zorientovaly v novém systému výuky. Tento týden se on…

Celý článek

II. B - cvičení k procvičování

Aktuality 2.B

Středa21.10.2020 Vážení rodiče, milé děti, posílám další cvičení k procvičování na čtvrtek a pátek. Děkuji všem rodičům, kteří mi posílají vypracované práce dětí, videa dětí, která mě vždy potěší, protože takto mohu být aspoň na malou chvíli s dětmi, děkuji i za pěkné obrázky či práce z přírodnin. Všechny mi udělal…

Celý článek

II. B - Teams (online výuka)

Aktuality 2.B

Úterý20.10.2020 Vážení rodiče, budu ráda, když se přihlásíte na online výuku pomocí aplikace Teams. Neni jisté, zda děti půjdou 2. listopadu do školy, a proto bych chtěla pomocí této aplikace dětem vysvětlovat novou látku. Společně bychom se s dětmi viděly, výuka by trvala denně maximálně půl hodiny. Uvidím, koli…

Celý článek

II. B cvičení k procvičování

Aktuality 2.B

Pondělí19.10.2020 Milé děti, vážení rodiče, posílám cvičení k procvičování na úterý a středu. Děkuji všem rodičům, kteří mi posílají práce dětí, fota dětí při domácí přípravě, za krásná videa dětí i za stručné informace o dětech. Český jazyk - str. 21/1, 2  - jen ústně, nic nepište Čtení - str. 8, článek "Školní s…

Celý článek

II. B

Aktuality 2.B

Pátek16.10.2020 Milé děti, vážení rodiče, posílám úkoly k procvičování na pátek až pondělí. Děkuji všem rodičům, kteří mi už psali, za zaslané úkoly i fota. Rodiče, kteří nemají možnost úkoly poslat, prosím do sms napsat několik krátkých vět, jak děti práci doma zvládají. Děkuji. Český jazyk - Pořádek vět (str. 1…

Celý článek

Učivo II. B

Aktuality 2.B

Středa14.10.2020 Vážení rodiče, milé děti, posílám učivo na středu a čtvrtek, úkoly budu zadávat každé dva dny. Vzhledem k tomu, že novela školského zákona ukládá nově povinnost účastnit se distanční výuky jako součást povinné školní docházky, je potřeba, aby děti úkoly plnily a neměly problém s navazujícím učivem.…

Celý článek

Přejít na stránku: 1
PATNÁCTÉ

ZÁPIS ROZHODNUTÍ

Rozhodnutí ředitelky školy - vydání rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání a odkladu povinné školní docházky a přijetí do přípravné třídy dne 30. 4. 2021 zde.

*****************

VIDIA-DIAGNOSTIKA, spol. s.r.o.

Souhlas rodičů či zákonných zástupců s testováním VIDIA DIAGNOSTICE s.r.o.  zde.

*****************

Projekt: Vybudování odborných učeben na 15. ZŠ v Mostě reg. číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013125

Cílem projektu je vybudování odborných učeben, zajištění bezbariérovosti školy, odpovídající úrovně konektivity a aktualizace naučné stezky na venkovním prostranství. V rámci projektu bude vybudována učebna cizích jazyků a IKT, učebna chemie, učebna fyziky a učebna přírodopisu. Zároveň dojde k rekonstrukci kabinetů jednotlivých učeben.
Díky realizaci projektu dojde k naplnění klíčových kompetencí (cizí jazyk, přírodní vědy, práce s digitálními technologiemi), které mají vazbu na budoucí uplatnění žáků na trhu práce.
Dotace: 18 494 161,83,- Kč
Vlastní zdroje: 2 054 906,88,- Kč
Celkem: 20 549 068,71,- Kč
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Plakát Projektu Podpora žáků v Mostě zde.

Jsme partnery Projektu „Podpora žáků ZŠ v Mostě“ s reg. číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011744

Projekt je financován z finančních zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu ČR.
Podrobněji o projektu zde.

Realizujeme výstupy a jednotky výstupů aktivit zjednodušeného projektu Učení pro radost, úspěch, zdraví II

Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013982

**************

 PRACOVNÍ MÍSTA - HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU:  

Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku fyziky( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. (Vystaveno dne: 01. 09. 2014.  Aktualizováno 16. 11. 2017. Aktualizováno 11. 01. 2018. Aktualizováno 21. 01. 2020). Info : +420 603 839 532
Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku tělesné výchovy na druhém stupni. ( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. Vystaveno dne 17. 02. 2021. Info : +420 603 839 532
Hledáme správce hřiště.
Potvrzení o studiu či jiná obdobná potvrzení na základě telefonické domluvy s paní Janátovou na tel. +420 603 839 532.
*******************
 

Škola má STATUT Cvičné školy pedagogické praxe Střední pedagogické školy v Mostě