Studijní materiály pro žáky najdete zde.
Zpět
21.10.2020, Mgr. Eva Janatová

II. B - cvičení k procvičování

Vážení rodiče, milé děti,

posílám další cvičení k procvičování na čtvrtek a pátek. Děkuji všem rodičům, kteří mi posílají vypracované práce dětí, videa dětí, která mě vždy potěší, protože takto mohu být aspoň na malou chvíli s dětmi, děkuji i za pěkné obrázky či práce z přírodnin. Všechny mi udělaly velkou radost.

V předcházejícím článku jsem vás informovala o online výuce, byla bych ráda, kdyby se připojilo co nejvíce žáků smile.

V emailu musí být jméno a příjmení vašeho dítěte, do hesla musíte napsat Heslo12345, pak si zadáváte heslo vlastní.

Zkoušku připojení bych asi vyzkoušela v pondělí, či úterý, příští týden a pak bych vám dala vědět, kdy, který den, v kolik hodin bude online výuka probíhat.

Český jazyk - str. 25/2 (přečíst věty a odpovědět na 4 otázky pod textem, body a), b) nedělejte)

                        str. 25/3 (skládání vět ze slov v kostkách, věta bude mít vždy tři slova - první bude modré, druhé žluté a třetí růžové - celkem 5 vět) - jen ústně, nic nepište

Čtení - str. 9 (anekdoty, báseň), pomalejší čtenáři si přečtou jen jeden text

Psaní - str. 9 (písmena n, ň, m, slova - vše do konce řádku, pozor na spodní kličku u písmene f)

Matematika - odečítání - PS str. 16/1, 3 - vyvození odečítání, podívejte se na matyskova-matematika, 4. díl str. 16, kde máte krásně pomocí videa vysvětleno odečítání, ve cvičení 3 se škrtají geometrická tělesa(odečítají) vždy zprava

Prvouka - str. 16 - 17 (savci - čtyřnohá zvířátka v lese), poznej zvířátka na fotografiích, šikovnější čtenáři si mohou přečíst sami o zvířátkách, méně zdatným čtenářům mohou text přečíst rodiče

Hudební výchova - měli bychom mít v pátek, můžete si zazpívat písničky, které jsme se učili v 1. třídě, popřípadě jít na youtube.com a najít si bibibum (písničky pro děti) a společně si zazpívat

Úkoly si můžete dodělat i přes víkend.

Mějte se všichni moc krásně, opatrujte se a koncem týdne se opět ozvu. E. Janatová


PATNÁCTÉ

ZÁPIS ROZHODNUTÍ

Rozhodnutí ředitelky školy - vydání rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání a odkladu povinné školní docházky a přijetí do přípravné třídy dne 30. 4. 2021 zde.

*****************

VIDIA-DIAGNOSTIKA, spol. s.r.o.

Souhlas rodičů či zákonných zástupců s testováním VIDIA DIAGNOSTICE s.r.o.  zde.

*****************

Projekt: Vybudování odborných učeben na 15. ZŠ v Mostě reg. číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013125

Cílem projektu je vybudování odborných učeben, zajištění bezbariérovosti školy, odpovídající úrovně konektivity a aktualizace naučné stezky na venkovním prostranství. V rámci projektu bude vybudována učebna cizích jazyků a IKT, učebna chemie, učebna fyziky a učebna přírodopisu. Zároveň dojde k rekonstrukci kabinetů jednotlivých učeben.
Díky realizaci projektu dojde k naplnění klíčových kompetencí (cizí jazyk, přírodní vědy, práce s digitálními technologiemi), které mají vazbu na budoucí uplatnění žáků na trhu práce.
Dotace: 18 494 161,83,- Kč
Vlastní zdroje: 2 054 906,88,- Kč
Celkem: 20 549 068,71,- Kč
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Plakát Projektu Podpora žáků v Mostě zde.

Jsme partnery Projektu „Podpora žáků ZŠ v Mostě“ s reg. číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011744

Projekt je financován z finančních zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu ČR.
Podrobněji o projektu zde.

Realizujeme výstupy a jednotky výstupů aktivit zjednodušeného projektu Učení pro radost, úspěch, zdraví II

Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013982

**************

 PRACOVNÍ MÍSTA - HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU:  

Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku fyziky( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. (Vystaveno dne: 01. 09. 2014.  Aktualizováno 16. 11. 2017. Aktualizováno 11. 01. 2018. Aktualizováno 21. 01. 2020). Info : +420 603 839 532
Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku tělesné výchovy na druhém stupni. ( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. Vystaveno dne 17. 02. 2021. Info : +420 603 839 532
Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku na prvním stupni. ( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . S nástupem 01. 09. 2021. Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. Vystaveno dne 08. 03. 2021. Info :+420 603 839 532
Potvrzení o studiu či jiná obdobná potvrzení na základě telefonické domluvy s paní Janátovou na tel. +420 603 839 532.
 

Škola má STATUT Cvičné školy pedagogické praxe Střední pedagogické školy v Mostě