Studijní materiály pro žáky najdete zde.
Zpět
31.10.2020, Mgr. Eva Janatová

II. B - distanční výuka

Milí žáci, vážení rodiče,

vítám Vás po delší době opět na webu školy. Vzhledem k tomu, že v pondělí nemůžeme jít do školy, začínáme už pravidelně s on-line výukou. Děkuji všem rodičům za poslané práce dětí, za fotografie i za moc pěkná videa.

Připomínám, 1. skupina začíná v 8,00 do 8,45 hod

                        2. skupina začíná v 9,00 do 9,45 hod.

Jména dětí ve skupinách už víte.

Děti si připraví vždy k výuce učebnici českého jazyka, velkou i malou matematiku, učebnici prvouky, učebnici angličtiny (nebudeme vždy dělat vše, jen něco, dětem na začátku výuky vždy sdělím učivo dané výuky), tužku.

Posílám úkoly na celý týden, něco zvládneme společně, něco si děti musí dodělat samostatně. Děti, které se nezúčastní on-line výuky, musí udělat vše.

Český jazyk - str. 23/2, 3 - věty oznamovací , str.24 - celá, str. 26/5, 6 - věty tázací, str. 27 - celá , str. 28/6 - věty rozkazovací (vše jen ústně)

Matematika - matem. minutovky str. 14/28 a, b, str. 16/32, str. 17/33 a, b, c, str. 17/34, str. 18/36, PS str. 25/1, 2, 3 (čára přímá, lomená, křivá)

Prvouka - str. 18 - podzimní rybník, str. 19 - stěhovaví ptáci

Anglický jazyk - opakování zvířátek, učeb. str. 37, dole výslovnost, pak str. 34 - spočítat jednotlivá zvířátka na horním obrázku, zapsat počet  - pod obrázkem, pokud děti chtějí, mohou si černobílé obrázky vybarvit

Psaní - str. 11 - písmena N, Ň, M, str. 12 - písmeno v, str. 13 - písmeno V, prosím napsat vždy i slova, která jsou předepsaná

Čtení - str. 10 - 11 Fík ve škole

Budu se snažit většinu zvládnout při on-line výuce, kromě psaní a čtení.

Přeji hodně úspěchů a krásný halloweenský zbytek víkendu.

Nezapomeňte se v pondělí přihlásit k výuce, já už se na Vás na všechny moc těším embarassedkisslaughing. E. Janatová


PATNÁCTÉ

ZÁPIS ROZHODNUTÍ

Rozhodnutí ředitelky školy - vydání rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání a odkladu povinné školní docházky a přijetí do přípravné třídy dne 30. 4. 2021 zde.

*****************

VIDIA-DIAGNOSTIKA, spol. s.r.o.

Souhlas rodičů či zákonných zástupců s testováním VIDIA DIAGNOSTICE s.r.o.  zde.

*****************

Projekt: Vybudování odborných učeben na 15. ZŠ v Mostě reg. číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013125

Cílem projektu je vybudování odborných učeben, zajištění bezbariérovosti školy, odpovídající úrovně konektivity a aktualizace naučné stezky na venkovním prostranství. V rámci projektu bude vybudována učebna cizích jazyků a IKT, učebna chemie, učebna fyziky a učebna přírodopisu. Zároveň dojde k rekonstrukci kabinetů jednotlivých učeben.
Díky realizaci projektu dojde k naplnění klíčových kompetencí (cizí jazyk, přírodní vědy, práce s digitálními technologiemi), které mají vazbu na budoucí uplatnění žáků na trhu práce.
Dotace: 18 494 161,83,- Kč
Vlastní zdroje: 2 054 906,88,- Kč
Celkem: 20 549 068,71,- Kč
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Plakát Projektu Podpora žáků v Mostě zde.

Jsme partnery Projektu „Podpora žáků ZŠ v Mostě“ s reg. číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011744

Projekt je financován z finančních zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu ČR.
Podrobněji o projektu zde.

Realizujeme výstupy a jednotky výstupů aktivit zjednodušeného projektu Učení pro radost, úspěch, zdraví II

Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013982

**************

 PRACOVNÍ MÍSTA - HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU:  

Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku fyziky( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. (Vystaveno dne: 01. 09. 2014.  Aktualizováno 16. 11. 2017. Aktualizováno 11. 01. 2018. Aktualizováno 21. 01. 2020). Info : +420 603 839 532
Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku tělesné výchovy na druhém stupni. ( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. Vystaveno dne 17. 02. 2021. Info : +420 603 839 532
Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku na prvním stupni. ( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . S nástupem 01. 09. 2021. Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. Vystaveno dne 08. 03. 2021. Info :+420 603 839 532
Potvrzení o studiu či jiná obdobná potvrzení na základě telefonické domluvy s paní Janátovou na tel. +420 603 839 532.
 

Škola má STATUT Cvičné školy pedagogické praxe Střední pedagogické školy v Mostě