Studijní materiály pro žáky v průběhu uzavření školy najdete zde.
Zpět
23.05.2020, Mgr. Romana Krčmářová

VÝUKA OD 25. 5. 2020

Dobrý den,

zde najdete potřebné informace k zahájení dobrovolné výuky od 25. 5. 2020.

Nástup v pondělí 25. 5. , sraz před školou v 7.55, pedagog si převezme žáky, rodiče nemohou vstupovat do školy.

Žáci přinesou ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ (bez něj není možné žáka přijmout ke vzdělávání), 2 roušky, igelitový pytlík, učebnice, pracovní sešity, penál, svačina, pití, bačkory.

Žáci se budou učit v oddělených skupinách - dopolední/ celodenní skupina.

Dopolední skupina končí v 11.30. Žáci poté odchází domů. Napište mi, prosím, zda žák odchází domů sám nebo s doprovodem.

Celodenní skupina také končí v 11.30, odchází na oběd, pak pokračuje v činnosti s vychovatelkou. Žáci odchází domů dle domluvy BOČNÍM VCHODEM v pavilonu 1. stupně     (vchod pro volby).

Učebnice a sešity si budou žáci nechávat ve škole.

Pokud bude žák nepřítomen, je nutné ho řádně omluvit.

Děkuji za spolupráci. Případné dotazy ráda zodpovím.


    Pro elektronický zápis klikněte na logo ZápisyOnline. Postupujte podle instrukcí.

Tiskopis ošetřovné ke stažení zde.

Písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění Covid-19 zde.

Jsme partnery Projektu „Podpora žáků ZŠ v Mostě“ s reg. číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011744

Realizujeme výstupy a jednotky výstupů aktivit zjednodušeného projektu Učení pro radost, úspěch, zdraví II
Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013982

 HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU:  Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku fyziky.
( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. (Vystaveno dne: 01. 09. 2014.  Aktualizováno 16. 11. 2017. Aktualizováno 11. 01. 2018. Aktualizováno 21. 01. 2020). Info : +420 603 839 532

 

Škola má STATUT Cvičné školy pedagogické praxe Střední pedagogické školy v Mostě