Studijní materiály pro žáky najdete zde.
Zpět
13.10.2020, Mgr. Naděžda Kočová

3. A - Distanční výuka

Vážení rodiče,

od 14.10. do 23.10. 2020 na základě rozhodnutí vlády ČR dochází k uzavření všech ZŠ a je nařízena distanční výuka.

V týdnu od 26.10. do 30.10. mají žáci podzimní prázdniny.

Do schránky v Bakalářích jsem Vám připravila a poslala úkoly pro žáky na tento týden. Prosím rodiče o zaslání vypracovaných úkolů do 18.10. na email nebo do Bakaláře.

Sledujte pravidelně webové stránky naší třídy i školy - především odkazy v "Aktualitách".

V současné době se aktuality týkají - nejčastějších dotazů ke školství

                                                               - krizového ošetřovného

                                                               - školního stravného

Děkuji Vám za pochopení a spolupráci. 

Přeji Vám všem hodně zdraví, mnoho sil a trpělivosti.

Vaše tř. uč.


Písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění Covid-19 zde.

Jsme partnery Projektu „Podpora žáků ZŠ v Mostě“ s reg. číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011744

Realizujeme výstupy a jednotky výstupů aktivit zjednodušeného projektu Učení pro radost, úspěch, zdraví II
Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013982

 HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU:  Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku fyziky.
( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. (Vystaveno dne: 01. 09. 2014.  Aktualizováno 16. 11. 2017. Aktualizováno 11. 01. 2018. Aktualizováno 21. 01. 2020). Info : +420 603 839 532

Potvrzení o studiu či jiná obdobná potvrzení na základě telefonické domluvy s paní Janátovou na tel. +420 603 839 532.

 


Škola má STATUT Cvičné školy pedagogické praxe Střední pedagogické školy v Mostě