Studijní materiály pro žáky najdete zde.
Zpět
02.11.2020, Mgr. Naděžda Kočová

3.A distanční výuka 2.11.-8.11.

Vážení rodiče, milé děti,

děkuji všem za poslané a splněné úkoly. Velkou radost jsem měla i z nakreslených obrázků a výrobků z přírodnin, z kaštanů, listů a šípků. Jste šikulky. Dnes Vám posílám další úkoly k procvičování na celý týden. Některé budeme vypracovávat společně při online výuce, další si vypracujete sami. Procvičujte prosím každý den chvilku ze všech předmětů. Doufám, že to společně zvládneme.

ČESKÝ JAZYK

 • Zopakujte si všechna VS po B
 • U str. 34/cv.1 – přečtěte a zapamatujte si některá příbuzná slova k daným VS, označte u nich kořen slova – přes fólii
 • U str. 34/cv. 2,3,4 – vypracujte ústně a přes fólii
 • U str. 34/cv. 5 – nejprve zdůvodněte, doplňte přes fólii, potom napište 5 vět do sešitu (vyfoťte a pošlete mi)

PSANÍ - str. 12 – 13, pište pečlivě, splňte všechna zadání (vyfoťte a pošlete mi)

ČTENÍ  - U str. 30 – 38, čtěte hlasitě a vázaně, odpovězte na otázky za článkem, vysvětlete si nezná-

              má slova

 • U str.38 – naučit nazpaměť písničku „Okolo Frýdku cestička“

MATEMATIKA

 • Zopakujte si násobkovou řadu č. 6, 7 tam i zpět
 • PS str. 47, 48, 49
 • MIN str. 9

GEOMETRIE

 • U str. 5, 6 přes fólii
 • PS str. 4, 5 (vyfoťte , pošlete mi)

ANGLICKÝ JAZYK

 • U str. 18/cv.9 – ptejte se a odpovídejte podle návodu
 • U str. 19/cv. 12, 13 – přečti a vyber správnou odpověď
 • U str. 22/cv. 1, 2 – přečti, pojmenuj přátele a přiřaď k nim, co rádi dělají
 • U str. 48 – nová slovní zásoba – výslovnost
 • PS – str. 16/cv. 1, 2 (vyfoťte a pošlete mi)

VV, PČ  - dobrovolný úkol

 • vydlabejte si dýni ke svátku Halloweena, udělejte si z ní lampionek
 • můžete si dýni namalovat
 • vyrobte si lampionek ze skleničky, z papíru
 • vyfoťte a pošlete mi

 

Splněné úkoly posílejte v průběhu týdne, nejpozději do neděle 8. 11. 2020.

Děkuji všem rodičům za trpělivost a spolupráci.


PATNÁCTÉ

MŠMT spustilo web k testování ve školství zde.

ZÁPIS

INFORMACE PRO RODIČE K ZÁPISU DĚTÍ DO PRVNÍCH TŘÍD zde.

Online zápis bude aktivní do 23. 4. 2021.

Písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění Covid-19 zde.

*****************

Projekt: Vybudování odborných učeben na 15. ZŠ v Mostě reg. číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013125

Cílem projektu je vybudování odborných učeben, zajištění bezbariérovosti školy, odpovídající úrovně konektivity a aktualizace naučné stezky na venkovním prostranství. V rámci projektu bude vybudována učebna cizích jazyků a IKT, učebna chemie, učebna fyziky a učebna přírodopisu. Zároveň dojde k rekonstrukci kabinetů jednotlivých učeben.
Díky realizaci projektu dojde k naplnění klíčových kompetencí (cizí jazyk, přírodní vědy, práce s digitálními technologiemi), které mají vazbu na budoucí uplatnění žáků na trhu práce.
Dotace: 18 494 161,83,- Kč
Vlastní zdroje: 2 054 906,88,- Kč
Celkem: 20 549 068,71,- Kč
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Plakát Projektu Podpora žáků v Mostě zde.

Jsme partnery Projektu „Podpora žáků ZŠ v Mostě“ s reg. číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011744

Projekt je financován z finančních zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu ČR.
Podrobněji o projektu zde.

Realizujeme výstupy a jednotky výstupů aktivit zjednodušeného projektu Učení pro radost, úspěch, zdraví II

Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013982

**************

 PRACOVNÍ MÍSTA - HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU:  

Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku fyziky( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. (Vystaveno dne: 01. 09. 2014.  Aktualizováno 16. 11. 2017. Aktualizováno 11. 01. 2018. Aktualizováno 21. 01. 2020). Info : +420 603 839 532
Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku tělesné výchovy na druhém stupni. ( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. Vystaveno dne 17. 02. 2021. Info : +420 603 839 532
Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku na prvním stupni. ( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . S nástupem 01. 09. 2021. Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. Vystaveno dne 08. 03. 2021. Info :+420 603 839 532
Potvrzení o studiu či jiná obdobná potvrzení na základě telefonické domluvy s paní Janátovou na tel. +420 603 839 532.
 

Škola má STATUT Cvičné školy pedagogické praxe Střední pedagogické školy v Mostě