Studijní materiály pro žáky najdete zde.
Zpět
23.11.2020, Mgr. Naděžda Kočová

3.A distanční výuka 23.11.-29.11.

Milé děti, 

pracujete na online výuce skvěle, moc vás chválím. Příští týden se již uvidíme ve škole. Informace k nástupu do školy pošlu v průběhu tohoto týdne. Sledujte, prosím webové stránky.

Dnes posílám úkoly k procvičení ještě na tento týden. Prosím o zaslání vypracovaných úkolů nejpozději do 29.11. Děkuji za spolupráci.

ČESKÝ JAZYK

U str. 37, 38, 39, 40 – doplňte přes fólii, naučit se zpaměti vyjmenovaná slova po L

U str. 38/cv. 4  – písemně do sešitu (vyfoťte a pošlete mi)

ČJ – MIN  str. 20 – 2.sloupec – doplnit  i/y

ČJ – sešit bílý VYJMENOVANÁ SLOVA HRAVĚ – str.7 – 1. a 2. tabulku doplnit

Poslechněte si a naučte se jednu píseň :

https://www.youtube.com/watch?v=R4DMUNJXR_

https://www.youtube.com/watch?v=F-5pNzWsYJc

 

PÍSANKA  - str. 18 – 19

ČTENÍ – str. 56 – 62

MATEMATIKA

  • Naučit násobky č. 9, 10 (řada tam i zpět)
  • PS – str. 60, 61, 62 (str. 61 vyfoťte a pošlete mi)
  • MIN – str. 12/cv. 23 a, b

            str. 13/cv.25 a, b

            str. 27/cv.54

GEOMETRIE – U str.14 – 18 ústně, přes fólii

ANGLICKÝ JAZYK

  • U str. 30 – přečíst + nová slovní zásoba str. 49 – 1. sloupec
  • PS str. 22/cv. 1 (vyfoťte a pošlete mi)

PRVOUKA – str. 19 – přečíst

  • Připravte a přineste si do školy jakoukoliv svou mapu (kdo má buzolu nebo také kompas)


Písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění Covid-19 zde.

Vybudování odborných učeben na 15. ZŠ v Mostě

reg. číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013125

Cílem projektu je vybudování odborných učeben, zajištění bezbariérovosti školy, odpovídající úrovně konektivity a aktualizace naučné stezky na venkovním prostranství. V rámci projektu bude vybudována učebna cizích jazyků a IKT, učebna chemie, učebna fyziky a učebna přírodopisu. Zároveň dojde k rekonstrukci kabinetů jednotlivých učeben.

Díky realizaci projektu dojde k naplnění klíčových kompetencí (cizí jazyk, přírodní vědy, práce s digitálními technologiemi), které mají vazbu na budoucí uplatnění žáků na trhu práce.

Dotace: 18 494 161,83,- Kč

Vlastní zdroje: 2 054 906,88,- Kč

Celkem: 20 549 068,71,- Kč

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Jsme partnery Projektu „Podpora žáků ZŠ v Mostě“ s reg. číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011744

Realizujeme výstupy a jednotky výstupů aktivit zjednodušeného projektu Učení pro radost, úspěch, zdraví II
Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013982

 HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU:  Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku fyziky.
( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. (Vystaveno dne: 01. 09. 2014.  Aktualizováno 16. 11. 2017. Aktualizováno 11. 01. 2018. Aktualizováno 21. 01. 2020). Info : +420 603 839 532

Potvrzení o studiu či jiná obdobná potvrzení na základě telefonické domluvy s paní Janátovou na tel. +420 603 839 532.

 


Škola má STATUT Cvičné školy pedagogické praxe Střední pedagogické školy v Mostě