Studijní materiály pro žáky najdete zde.
Zpět
11.09.2020, Mgr. Naděžda Kočová

3.A Informace pro rodiče

Vážení rodiče,

žádám Vás o vyplnění informací ohledně aktualizace údajů o žácích (máte je ve svých schránkách v Bakaláři). Formulář vyplňte a prosím, pošlete zpět do 18. 9. 2020 na email nebo do Bakaláře .

Ve 3. ročníku budou mít žáci výuku každé PO, ST, ČT, PÁ do 12.40, ÚT do 11.45 hod.

Na vyučování dne 21. 9. 2020 si žáci přinesou aktovku, přezůvky, penál, pero, pastelky, notýsek na úkoly, blok na psaní, svou knížku ke čtení, svačinu, pití, roušku, zámek na šatní skříňku – 2x klíček s visačkou se jménem, lístek s odchodem po vyučování sám, s doprovodem nebo do ŠD.

V úterý dne 22. 9. 2020 začínáme s výukou plavání. Tento den si žáci navíc přinesou batoh, ve kterém budou mít připravené pomůcky na plavání – plavky, 2x ručník, mýdlo, koupací čepici, hřeben, průkazku na MHD – nutné!!!, pití, svačinu, přezůvky, roušku. Výuka plavání je součástí TV, je povinná pro všechny žáky!

V úterý dne 22. 9. 2020 se konají třídní schůzky od 16.00 hod. Účast všech rodičů (zákonných zástupců žáka) na schůzce je nutná!!! Na schůzku si prosím přineste papír a psací potřeby, zdravotní a očkovací průkaz dítěte (z důvodu kontroly, zda je žák schopen zúčastnit se plaveckého výcviku - potvrzené lékařem).

Děkuji za spolupráci.

Tř. uč. Kočová


Písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění Covid-19 zde.

Jsme partnery Projektu „Podpora žáků ZŠ v Mostě“ s reg. číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011744

Realizujeme výstupy a jednotky výstupů aktivit zjednodušeného projektu Učení pro radost, úspěch, zdraví II
Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013982

 HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU:  Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku fyziky.
( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. (Vystaveno dne: 01. 09. 2014.  Aktualizováno 16. 11. 2017. Aktualizováno 11. 01. 2018. Aktualizováno 21. 01. 2020). Info : +420 603 839 532

Potvrzení o studiu či jiná obdobná potvrzení na základě telefonické domluvy s paní Janátovou na tel. +420 603 839 532.

 


Škola má STATUT Cvičné školy pedagogické praxe Střední pedagogické školy v Mostě