Studijní materiály pro žáky najdete zde.
Zpět
18.09.2020, Mgr. Naděžda Kočová

3. A INFORMACE PRO RODIČE

Vážení rodiče a milé děti,

výuka ve školním roce 2020/2021 bude zahájena 21. září 2020. Tento den se sejdeme před školou v 7.50 hod. Na vyučování si žáci přinesou aktovku, přezůvky, ROUŠKU, penál, pero, pastelky, notýsek na úkoly, blok na psaní, svou knížku ke čtení, svačinu, pití, zámek na šatní skříňku – 2x klíček s visačkou se jménem, lístek s odchodem po vyučování sám, s doprovodem nebo do ŠD. Výuka končí v 11.45 hod.

V úterý dne 22. 9. 2020 začínáme s výukou plavání.

Tento den si žáci navíc přinesou batoh, ve kterém budou mít připravené pomůcky na plavání – plavky, 2x ručník, mýdlo, koupací čepici, hřeben, průkazku na MHD – nutné!!!, případně 8,-Kč, pití, svačinu, přezůvky, ROUŠKU. Výuka plavání je součástí TV, je povinná pro všechny žáky! Výuka končí v 11.45 hod.

V úterý dne 22. 9. 2020 se konají třídní schůzky od 16.00 hod. Účast všech rodičů (zákonných zástupců žáka) na schůzce je nutná!

Na schůzku si prosím přineste papír a psací potřeby, očkovací průkaz dítěte (z důvodu kontroly, zda je žák schopen zúčastnit se plaveckého výcviku – potvrzené lékařem). NEZAPOMEŇTE NA ROUŠKU! Na třídní schůzku si můžete přinést 450,- Kč na sešity, pracovní sešity, papíry, čtvrtky a další pomůcky. Do fondu Klubu rodičů přispívá rodič částku 150,- Kč na každého žáka. Mějte prosím přesnou částku.

Volby do Školské rady proběhnou před třídní schůzkou 22.9. od 15.hod. do 15:55 hod.Do školy vcházejte hlavním vchodem, kde můžete volit členy do RADY ŠKOLY.

https://www.mostzs15.cz/zakladni-skola/skolska-rada

Věnujte také pozornost i dalším aktualitám na webu školy. Zejména prohlášení ředitelky školy, kde se dozvíte o povolení k užívání školy a pravidlech, která bude nutné v rámci předběžného užívání stavby dodržovat.

https://www.mostzs15.cz/zakladni-skola/aktuality/prohlaseni-reditelky-skoly,

Dále si přečtěte informace ke školní družině a placení stravného.

https://www.mostzs15.cz/zakladni-skola/aktuality/placeni-obedu

Děkuji za spolupráci. 

tř. uč. Kočová


Písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění Covid-19 zde.

Jsme partnery Projektu „Podpora žáků ZŠ v Mostě“ s reg. číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011744

Realizujeme výstupy a jednotky výstupů aktivit zjednodušeného projektu Učení pro radost, úspěch, zdraví II
Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013982

 HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU:  Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku fyziky.
( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. (Vystaveno dne: 01. 09. 2014.  Aktualizováno 16. 11. 2017. Aktualizováno 11. 01. 2018. Aktualizováno 21. 01. 2020). Info : +420 603 839 532

Potvrzení o studiu či jiná obdobná potvrzení na základě telefonické domluvy s paní Janátovou na tel. +420 603 839 532.

 


Škola má STATUT Cvičné školy pedagogické praxe Střední pedagogické školy v Mostě