Studijní materiály pro žáky najdete zde.
Zpět
28.08.2020, Mgr. Naděžda Kočová

3.A Pedagogický dohled nad žáky od 2.9. do 18.9.2020

Sraz přihlášených žáků je 2.9.2020 v 8.00 hod. před budovou naší školy.

Zde si žáky převezme ped. dohled tj. p.uč. V. Bělíková (popř. p. uč. K. Koutecká).

Je nutné mít s sebou - batoh, sportovní oblečení dle počasí, přezůvky, pláštěnku, dostatečné množství svačiny a pití,                                            papírové kapesníčky, hry, lístek s odchodem žáků (sám/ s doprovodem) a s aktuálním                                                          telefonním číslem na rodiče.

Dopolední dohled  -  8.00 hod - 12.30 hod.

Odpolední dohled -  12.30 hod. -15.00 hod.

Žáci se budou pohybovat většinou dle počasí venku i v budově ZUŠ.

Sraz žáků vždy před budovou naší školy v 8.00 hod., vyzvedávání žáků ve 12.30 hod. i v 15.00 hod. opět před budovou naší školy.

Škola nezajišťuje obědy.

                                      


Písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění Covid-19 zde.

Jsme partnery Projektu „Podpora žáků ZŠ v Mostě“ s reg. číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011744

Realizujeme výstupy a jednotky výstupů aktivit zjednodušeného projektu Učení pro radost, úspěch, zdraví II
Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013982

 HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU:  Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku fyziky.
( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. (Vystaveno dne: 01. 09. 2014.  Aktualizováno 16. 11. 2017. Aktualizováno 11. 01. 2018. Aktualizováno 21. 01. 2020). Info : +420 603 839 532

Potvrzení o studiu či jiná obdobná potvrzení na základě telefonické domluvy s paní Janátovou na tel. +420 603 839 532.

 


Škola má STATUT Cvičné školy pedagogické praxe Střední pedagogické školy v Mostě