Studijní materiály pro žáky najdete zde.
Zpět
14.09.2020, Mgr. Naděžda Kočová

3.A Procvičování učiva od 14.9. do 21.9.

Milé děti, posílám Vám učivo k procvičení. Brzy se uvidíme a začneme společně pracovatsmile.

Rodiče prosím o vyplnění údajů o žácích ( dotazník máte v Bakalářích). Sledujte pravidelně webové stránky školy i třídy. Děkuji za spolupráci.

ČESKÝ JAZYK

1. Doplň souhlásky do slov.

Čá_, ka_na, labu_, vola_ka, ža_ka, pstru_, užo_ka, ha_, hlemýž_, slepý_, vá_ka, mu_ka, hmy_

2. Doplň tvrdé nebo měkké souhlásky do slov.

Bohat_ star_ král, začarovan_ les, kořen_ von_, vař_ večeř_, dobré ořech_, bic_ hod_n_, u řek_, v pokoj_, vš_chni ze tř_d_, č_stit skvrn_, d_voký kůň, čt_ř_ utěrk_, mot_l Emanuel, na moř_

3. Seřaď věty správně za sebou, označ je číslicí.

Nasnídám se a obleču.

Vyskočím z postele.

Budík mi zazvoní v sedm hodin.

Umyji se.

Spěchám do školy.

Vyučování začíná v osm hodin.

 

MATEMATIKA

1. Vypočítej.

35 + 7 =                   63 – 5 =                        3 . 4 =                         21 : 3 =

68 +  4 =                 32 – 8 =                         2 . 9  =                       28 : 4 =

55 + 9 =                  94 – 7 =                         4 . 5 =                        30 : 3 =

79 + 3 =                  51 – 4 =                         5 . 7 =                        18 : 2 =

47 + 8 =                  75 – 6 =                        4 . 8 =                         36 : 4 =

2. Vyřeš slovní úlohu.

Jana má 8 švestek a chce je rozdělit do dvou košíčků. Kolik švestek bude v každém košíku?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

3. Doplň tabulku.

 

24

 

30

3

6

12

9

27

18

21

o 3 méně

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ODKAZY NA PROCVIČOVÁNÍ UČIVA:

https://www.berneska.cz/pexeso-nasobeni-a-deleni-do-100/

https://www.berneska.cz/jak-zaplatit-nakup-do-100-kc/

https://www.onlinecviceni.cz/exc/test_exc.php

https://www.youtube.com/watch?v=utwgf_G91Eo

https://www.youtube.com/watch?v=_Yh8Nx7mnaU


Písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění Covid-19 zde.

Jsme partnery Projektu „Podpora žáků ZŠ v Mostě“ s reg. číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011744

Realizujeme výstupy a jednotky výstupů aktivit zjednodušeného projektu Učení pro radost, úspěch, zdraví II
Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013982

 HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU:  Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku fyziky.
( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. (Vystaveno dne: 01. 09. 2014.  Aktualizováno 16. 11. 2017. Aktualizováno 11. 01. 2018. Aktualizováno 21. 01. 2020). Info : +420 603 839 532

Potvrzení o studiu či jiná obdobná potvrzení na základě telefonické domluvy s paní Janátovou na tel. +420 603 839 532.

 


Škola má STATUT Cvičné školy pedagogické praxe Střední pedagogické školy v Mostě