Studijní materiály pro žáky najdete zde.
Zpět
08.09.2020, Mgr. Naděžda Kočová

3.A Procvičování učiva od 8.9. do 14.9.

Milí žáci a vážení rodiče.

Na začátek školního roku jsem Vám poslala seznam pomůcek pro 3. ročník. Dnes začneme s procvičováním učiva z druhé třídy. Prosím rodiče, aby s dětmi také každý den chvilku četli z vybrané dětské knížky. Po splnění procvičování mi prosím napište, jak to děti zvládly.

ČESKÝ JAZYK

1. Doplň. Za věty napiš číslem počet slov v každé větě.

U  dveř_  zazvon_l  zvonek. ……

Ut_ kám  r_chle  otevř_t. …….

Urč_tě  zvon_  str_c  H_nek  s tetou  Cec_lkou. …….

Na  jej_ch  př_jezd  se  dlouho  těš_m. …….

Maj_  pr_  pro  mě  překvapen_. …….

2. Očísluj podle abecedy daná slova.

čokoláda       kulička       autíčko     kniha      lízátko

3. Napiš slova opačného významu.

zimní    x …………….                             veselá   x ………………….

nízký    x  …………….                            hořký    x ………………..

krátký  x  ……………                             černé    x ……………….

denní   x ……………                              suchý    x ……………….

 

MATEMATIKA

1. Vypočítej.

37 + 3 =               57 – 4 =                     30 + 61 =                    79 – 60 =

54 + 5 =               98 – 6 =                     76 + 20 =                    51 – 20 =

22 + 4 =               49 – 7 =                     14 + 52 =                    94 – 70 =

62 + 7 =               43 – 3 =                     88 + 10 =                    82 – 20 =

83 + 6 =               77 – 6 =                     57 + 30 =                    48 – 10 =

2. Doplň číselnou řadu násobků.

0   3   6   _    _   _   18   _   24   _   _

40   _   32    _   24  _   16  _   8   4   0

20   18   16   _   _   _   8   _   _   2   0

_   _  10   _   _   25   _   _   40   _   _

3. Vyřeš slovní úlohu.

Na soutěž se přihlásilo 86 žáků. Kvůli nemoci se 7 žáků odhlásilo.

Kolik žáků se zúčastnilo soutěže?

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

ODKAZY K PROCVIČOVÁNÍ

https://skolakov.eu/matematika/2-trida/scitani-a-odcitani-do-100-B/puzzle-animovane-filmy-1/pocitame.html

https://skolakov.eu/matematika/2-trida/scitani-a-odcitani-do-100-B/puzzle-animovane-filmy-2/pocitame.html

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/souhlasky/vylet-na-safari/cviceni1.htm

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/souhlasky/krizovkove-hadanky/krizovka1.htm

 

Sledujte pravidelně webové stránky, kde se postupně dozvíte další informace ohledně začátku školního roku. Děkuji za spolupráci a těším se již na všechny děti ze třídy.

Vaše tř. uč. N. Kočová

 

 


Písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění Covid-19 zde.

Jsme partnery Projektu „Podpora žáků ZŠ v Mostě“ s reg. číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011744

Realizujeme výstupy a jednotky výstupů aktivit zjednodušeného projektu Učení pro radost, úspěch, zdraví II
Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013982

 HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU:  Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku fyziky.
( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. (Vystaveno dne: 01. 09. 2014.  Aktualizováno 16. 11. 2017. Aktualizováno 11. 01. 2018. Aktualizováno 21. 01. 2020). Info : +420 603 839 532

Potvrzení o studiu či jiná obdobná potvrzení na základě telefonické domluvy s paní Janátovou na tel. +420 603 839 532.

 


Škola má STATUT Cvičné školy pedagogické praxe Střední pedagogické školy v Mostě