Zpět
20.01.2022, Mgr. Zuzana Fuchsová

3. A - turistika Jezero Most

Ve středu 12.1.2022 absolvovala třída 3. A turistickou vycházku k novému Jezeru Most, které je umístěno nad “Starým Mostem” a bylo napouštěno celých 6 let. V současnosti se z něj stává vyhledávaná relaxační zóna. 

Řádně oblečeni jsme vyrazili do mrazivého rána. Část cesty jsme absolvovali rychlodráhou, a pak jsme museli pěšky. U kostela jsme udělali první společné foto a se zaujetím jsme si vyslechli historii jeho přesunu. Ve své době to byl technologicky naprosto jedinečný projekt a děti mi záviděly, že jsem to viděla na vlastní oči. Pak jsme pokračovali v cestě a již z dálky jsme viděli impozantní vodní plochu. Se zájmem jsme si prohlíželi stále se rozšiřující infrastrukturu kolem Jezera. S ohledem na roční období jsme se “prošli jen po pláži” a seznámili jsme se s jednotlivými zónami Jezera. Nejvíce nás potěšilo, že se nepočítá pouze s plaváním a vodními sporty, ale že jsou zde i vyhrazená místa pro “pejskaře” a vodní ptactvo. Zase jsme bohatší o nové zážitky a vědomosti.

Turistika byla super, ale všichni jsme se těšili do teplíčka. Tř. učitelka Mgr. Zuzana Fuchsová

 PATNÁCTÉ

Projekt: Vybudování odborných učeben na 15. ZŠ v Mostě reg. číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013125

Cílem projektu je vybudování odborných učeben, zajištění bezbariérovosti školy, odpovídající úrovně konektivity a aktualizace naučné stezky na venkovním prostranství. V rámci projektu bude vybudována učebna cizích jazyků a IKT, učebna chemie, učebna fyziky a učebna přírodopisu. Zároveň dojde k rekonstrukci kabinetů jednotlivých učeben.
Díky realizaci projektu dojde k naplnění klíčových kompetencí (cizí jazyk, přírodní vědy, práce s digitálními technologiemi), které mají vazbu na budoucí uplatnění žáků na trhu práce.
Dotace: 18 494 161,83,- Kč
Vlastní zdroje: 2 054 906,88,- Kč
Celkem: 20 549 068,71,- Kč
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Plakát Projektu Podpora žáků v Mostě zde.

Jsme partnery Projektu „Podpora žáků ZŠ v Mostě“ s reg. číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011744

Projekt je financován z finančních zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu ČR.
Podrobněji o projektu zde.

Realizujeme výstupy a jednotky výstupů aktivit zjednodušeného projektu Učení pro radost, úspěch, zdraví II

Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013982

**************

Realizujeme výstupy a jednotky výstupů aktivit zjednodušeného projektu Učení pro radost, úspěch, zdraví III

Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021335

**************

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL
REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO
PLÁNU OBNOVY


Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených
školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční
výuky ve školách během pandemie covid-19.

Plakát Projektu  zde.

                                  

**************

 PRACOVNÍ MÍSTA - HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU: 

Kvalifikovaného učitele / učitelku fyziky ( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. Info : +420 603 839 532
Potvrzení o studiu či jiná obdobná potvrzení na základě telefonické domluvy s paní Janátovou na tel. +420 603 839 532.
*******************
 

Škola má STATUT Cvičné školy pedagogické praxe Střední pedagogické školy v Mostě