Studijní materiály pro žáky najdete zde.
Zpět
11.01.2021, Mgr. Naděžda Kočová

3.A učivo k procvičování od 11.1. do 17.1.2021

Milé děti, vážení rodiče.

Posílám úkoly na celý týden. Doporučuji pracovat a procvičovat učivo pravidelně každý den, nejlépe hned po skončení online výuky. Pokud si nebudete s něčím vědět rady, napište mi, pomohu. Zadané úkoly mi prosím pošlete nejpozději do neděle. Děkuji za spolupráci.

V úterý 12.1. připomínám online třídní schůzku s rodiči dle skupin od 16.00 hod. a od 16.30 hod.

Ve středu 13.1. prosím všechny žáky, aby se dostavili ke škole – boční vchod do školy (jako při volbách nebo nyní do ŠD) pro nové sešity z MA – MIN. v 11.00 hod. 1.skupina žáků, v 11.10 hod. 2.skupina žáků. Děkuji.

ČESKÝ JAZYK

 • U str.49-50 doplňte přes fólii, str.49/cv.3- písemně do sešitu ČJ-D (vyfoťte a pošlete mi)
 • Vyjmenovaná slova hravě – bílý sešit str. 12,13 – dopsat příbuzná slova až ke slovu smýkat
 • U str.55 – 57 doplnit přes fólii, str.56/cv.3 – písemně do ČJ-Š
 • ČJ-MIN. str. 26 – pouze 1.sloupec

PÍSANKA  - str. 27 (vyfoťte a pošlete mi)

ČTENÍ – str. 89 – 100

MATEMATIKA

 • Zopakovat si malou násobilku č. 0 – 10 (řady tam i zpět), stále procvičovat příklady
 • U 7. díl – str. 41-44 pracujte přes fólii
 • MIN – str. 24/cv. 47, cv.48, 25/cv.49 (vyfoťte a pošlete mi)

GEOMETRIE  U str. 22-23, str.23/cv.3 a,b,c – narýsovat do sešitu (vyfoťte a pošlete mi)

ANGLICKÝ JAZYK

 • U str. 50 – upevnit slovní zásobu lekce č.5
 • U str.39 – naučit předložky:  on the….         na ….

                                                            in the….           v ……

                                                            by the….          u…..

                                                           under the….    pod….

 • U str.39/cv.2,3 – čtení otázky a odpovědi
 • PS str. 28/cv. 2 – napiš odpověď v jednotném i množném čísle

PRVOUKA str. 24 – 25 přečíst a rozpoznat živou a neživou přírodu, lidské výtvory a suroviny, z kterých jsou vyrobeny

 


PATNÁCTÉ

Písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění Covid-19 zde.

Vybudování odborných učeben na 15. ZŠ v Mostě

reg. číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013125

Cílem projektu je vybudování odborných učeben, zajištění bezbariérovosti školy, odpovídající úrovně konektivity a aktualizace naučné stezky na venkovním prostranství. V rámci projektu bude vybudována učebna cizích jazyků a IKT, učebna chemie, učebna fyziky a učebna přírodopisu. Zároveň dojde k rekonstrukci kabinetů jednotlivých učeben.

Díky realizaci projektu dojde k naplnění klíčových kompetencí (cizí jazyk, přírodní vědy, práce s digitálními technologiemi), které mají vazbu na budoucí uplatnění žáků na trhu práce.

Dotace: 18 494 161,83,- Kč

Vlastní zdroje: 2 054 906,88,- Kč

Celkem: 20 549 068,71,- Kč

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Jsme partnery Projektu „Podpora žáků ZŠ v Mostě“ s reg. číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011744

Realizujeme výstupy a jednotky výstupů aktivit zjednodušeného projektu Učení pro radost, úspěch, zdraví II
Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013982

 HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU:  

Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku fyziky( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. (Vystaveno dne: 01. 09. 2014.  Aktualizováno 16. 11. 2017. Aktualizováno 11. 01. 2018. Aktualizováno 21. 01. 2020). Info : +420 603 839 532

Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku tělesné výchovy na druhém stupni. ( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. Vystaveno dne 17. 02. 2021. Info : +420 603 839 532

Potvrzení o studiu či jiná obdobná potvrzení na základě telefonické domluvy s paní Janátovou na tel. +420 603 839 532.

 


Škola má STATUT Cvičné školy pedagogické praxe Střední pedagogické školy v Mostě