Studijní materiály pro žáky najdete zde.
Zpět
18.01.2021, Mgr. Naděžda Kočová

3.A učivo k procvičování od 18.1. do 24.1.2021

Milé děti, vážení rodiče.

Posílám úkoly na celý týden. Ještě jednou doporučuji pracovat a procvičovat učivo pravidelně každý den, nejlépe hned po skončení online výuky. Pokud si nebudete s něčím vědět rady, napište mi, pomohu. Zadané úkoly mi prosím pošlete nejpozději do neděle. Děkuji za spolupráci.

ČESKÝ JAZYK

 • U str.51-53 doplňte přes fólii, str.52/cv.3- písemně do sešitu ČJ-D (vyfoťte a pošlete mi)
 • Vyjmenovaná slova hravě – bílý sešit str.13 – dopsat příbuzná slova, str.15 – doplnit 1.tabulku
 • U str.58-59  doplnit přes fólii, poznat v textu přídavné jméno, zájmeno
 • ČJ-MIN. str. 27 – doplnit 2. a 3.sloupec

ČTENÍ – str. 101- 109

MATEMATIKA

 • Zopakovat si malou násobilku č. 0 – 10 (řady tam i zpět), stále procvičovat příklady
 • MA – MIN. 2 díl - str. 1/cv. 2, str.2 – celá, str.3/cv.6 (vyfoťte a pošlete mi)
 • U 7.díl str.49-50 přes fólii
 • U 8.díl str.2-3 přes fólii

ANGLICKÝ JAZYK

 • str. 50 – upevnit slovní zásobu lekce č.5
 • předložky:   on the….         na ….

                               in the….           v ……

                               by the….          u…..

                               under the….    pod….

 • U str.39/cv. 3 – přečíst a přeložit, str. 41/cv.6, str.42/cv.7
 • PS str. 28/cv. 4 – doplňte dle obrázku (vyfoťte a pošlete mi)

PRVOUKA str. 25 přečíst a rozpoznat živou a neživou přírodu, lidské výtvory a suroviny, z kterých jsou vyrobeny.


PATNÁCTÉ

Písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění Covid-19 zde.

Vybudování odborných učeben na 15. ZŠ v Mostě

reg. číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013125

Cílem projektu je vybudování odborných učeben, zajištění bezbariérovosti školy, odpovídající úrovně konektivity a aktualizace naučné stezky na venkovním prostranství. V rámci projektu bude vybudována učebna cizích jazyků a IKT, učebna chemie, učebna fyziky a učebna přírodopisu. Zároveň dojde k rekonstrukci kabinetů jednotlivých učeben.

Díky realizaci projektu dojde k naplnění klíčových kompetencí (cizí jazyk, přírodní vědy, práce s digitálními technologiemi), které mají vazbu na budoucí uplatnění žáků na trhu práce.

Dotace: 18 494 161,83,- Kč

Vlastní zdroje: 2 054 906,88,- Kč

Celkem: 20 549 068,71,- Kč

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Jsme partnery Projektu „Podpora žáků ZŠ v Mostě“ s reg. číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011744

Realizujeme výstupy a jednotky výstupů aktivit zjednodušeného projektu Učení pro radost, úspěch, zdraví II
Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013982

 HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU:  

Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku fyziky( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. (Vystaveno dne: 01. 09. 2014.  Aktualizováno 16. 11. 2017. Aktualizováno 11. 01. 2018. Aktualizováno 21. 01. 2020). Info : +420 603 839 532

Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku tělesné výchovy na druhém stupni. ( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. Vystaveno dne 17. 02. 2021. Info : +420 603 839 532

Potvrzení o studiu či jiná obdobná potvrzení na základě telefonické domluvy s paní Janátovou na tel. +420 603 839 532.

 


Škola má STATUT Cvičné školy pedagogické praxe Střední pedagogické školy v Mostě