Studijní materiály pro žáky najdete zde.
Zpět
06.04.2021, Mgr. Naděžda Kočová

3.A učivo od 6.4. do 10.4. 2021

Milí žáčci,

posílám úkoly na další týden. Písemné úkoly mi pošlete ke kontrole nejpozději do soboty 10.4.2021. Děkuji za spolupráci, mějte pohodový týden.

ČESKÝ JAZYK

- Vyjmenovaná slova hravě (bílý sešit) str.24-25 – doplnit příbuzná slova

- ČJ - MIN. str. 38 1.+2.sloupec

– procvičovat zpaměti řadu vyjmenovaných slov po V

- procvičovat řadu slovních druhů 1-10 zpaměti

- vyrobit si 5 kartiček do 8.4., na každou zvlášť napsat velkými tiskacími písmeny :

 1. modře: rod mužský
 2. červeně: rod ženský
 3. zeleně: rod střední
 4. oranžově: číslo jednotné
 5. černě: číslo množné

Slovní druhy (skolakov.eu)

ČTENÍ   str. 142-143 – odpovědět na otázky

MATEMATIKA

 • U 8.díl str.35/cv.1a-d napište do sešitu MA-D (vyfoťte a pošlete mi)
 • MA – MIN. str.16/cv.32 a, b
 • stále upevňujte násobení a dělení v oboru malé násobilky
 • Násobení a dělení 0 - 10 (skolakov.eu)

ANGLICKÝ JAZYK

 • U 2.díl– str.21/cv.2– čtení a překlad
 • U str.46 – 3.lekce slovíčka s výslovností
 • PS 2.díl – str. 17/cv.5 nová slovíčka přepsat a naučit (vyfoťte a pošlete mi)
 • 17/cv. 6 odpovězte na otázky (vyfoťte a pošlete mi)
 • naučte se zpaměti anglickou abecedu – výslovnost hlásek viz. PS 1.díl zadní strana
 • zazpívejte si ji a procvičte u toho tělo viz. odkaz :
 • Alphabet Song - ABC Song UK ZED Version! Learn the Alphabet, British English ABC Songs - YouTube

PRVOUKA – str.47-49– přečíst, umět určit jednotlivé zástupce rostlin, plodin

TĚLESNÁ VÝCHOVA
Vypište mi 3 turistická místa v našem okolí, kam se můžeme vydat i v dnešní době. Také mi můžete napsat, co tam najdeme, co se vám tam líbí a klidně to doplnit nějakým obrázkem.

Úkol posílejte opět na e-mail jana.urbanova@mostzs15.cz nebo do chatu v teamsech.


PATNÁCTÉ

ZÁPIS ROZHODNUTÍ

Rozhodnutí ředitelky školy - vydání rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání a odkladu povinné školní docházky a přijetí do přípravné třídy dne 30. 4. 2021 zde.

*****************

VIDIA-DIAGNOSTIKA, spol. s.r.o.

Souhlas rodičů či zákonných zástupců s testováním VIDIA DIAGNOSTICE s.r.o.  zde.

*****************

Projekt: Vybudování odborných učeben na 15. ZŠ v Mostě reg. číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013125

Cílem projektu je vybudování odborných učeben, zajištění bezbariérovosti školy, odpovídající úrovně konektivity a aktualizace naučné stezky na venkovním prostranství. V rámci projektu bude vybudována učebna cizích jazyků a IKT, učebna chemie, učebna fyziky a učebna přírodopisu. Zároveň dojde k rekonstrukci kabinetů jednotlivých učeben.
Díky realizaci projektu dojde k naplnění klíčových kompetencí (cizí jazyk, přírodní vědy, práce s digitálními technologiemi), které mají vazbu na budoucí uplatnění žáků na trhu práce.
Dotace: 18 494 161,83,- Kč
Vlastní zdroje: 2 054 906,88,- Kč
Celkem: 20 549 068,71,- Kč
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Plakát Projektu Podpora žáků v Mostě zde.

Jsme partnery Projektu „Podpora žáků ZŠ v Mostě“ s reg. číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011744

Projekt je financován z finančních zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu ČR.
Podrobněji o projektu zde.

Realizujeme výstupy a jednotky výstupů aktivit zjednodušeného projektu Učení pro radost, úspěch, zdraví II

Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013982

**************

 PRACOVNÍ MÍSTA - HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU:  

Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku fyziky( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. (Vystaveno dne: 01. 09. 2014.  Aktualizováno 16. 11. 2017. Aktualizováno 11. 01. 2018. Aktualizováno 21. 01. 2020). Info : +420 603 839 532
Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku tělesné výchovy na druhém stupni. ( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. Vystaveno dne 17. 02. 2021. Info : +420 603 839 532
Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku na prvním stupni. ( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . S nástupem 01. 09. 2021. Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. Vystaveno dne 08. 03. 2021. Info :+420 603 839 532
Potvrzení o studiu či jiná obdobná potvrzení na základě telefonické domluvy s paní Janátovou na tel. +420 603 839 532.
 

Škola má STATUT Cvičné školy pedagogické praxe Střední pedagogické školy v Mostě