Zpět
30.08.2021, Mgr. Zuzana Fuchsová

3.A - zahájení nového školního roku 2021/2022

 Milí rodiče a žáci,

škola nám začíná 1.9. 2021 slavnostním zahájením na školním hřišti, sraz v 7:40. Při nepříznivém počasí se sejdeme v naší třídě. 

Slavnostní zahájení začíná v 8:00 hodin. Po jeho skončení se přesuneme do své třídy, kde proběhne testování (nezapomeňte na roušku). Dospělé osoby musí mít respirátor.

U žáků 2. - 3. ročníků mohou asistovat zákonní zástupci, kteří se prokáží potvrzením o očkování nebo o negativním výsledku antigenního testu.

Předpokládaný konec vyučování je v 8:45 hodin (záleží na rychlosti testování v každé třídě). 

1.9. žáci nepotřebují žádné pomůcky ani přezůvky (jen roušku).

2. 9.  a 3. 9. budeme mít 4 vyučovací hodiny. Žáci si přinesou aktovku, psací potřeby, přezůvky, svačinu, ubrousek a pití. Pokud budou mít žáci zaplacené obědy, odcházejí do družiny nebo do jídelny hned po vyučování. 

Od 6. 9. 2021 už pojedeme podle platného rozvrhu hodin, který žáci obdrží hned 2. 9. 2021.Dostanou i písemný seznam pomůcek do 3. třídy.
Pokud děti mají zachovalé a použitelné pomůcky z minulého roku, tak nemusíte kupovat nic nového. Zkontrolujte jen, zda jsou potřeby funkční a použitelné.
1. třídní schůzka 7. 9. 2021 od 16 hodin ve třídě. Nutné respirátory.
S předstihem vám chci sdělit, že 1.turistika bude 15.9.2021 (okolí školy).
 
Těším se na vzájemnou spolupráci. Tř.uč. ZF


PATNÁCTÉ

Projekt: Vybudování odborných učeben na 15. ZŠ v Mostě reg. číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013125

Cílem projektu je vybudování odborných učeben, zajištění bezbariérovosti školy, odpovídající úrovně konektivity a aktualizace naučné stezky na venkovním prostranství. V rámci projektu bude vybudována učebna cizích jazyků a IKT, učebna chemie, učebna fyziky a učebna přírodopisu. Zároveň dojde k rekonstrukci kabinetů jednotlivých učeben.
Díky realizaci projektu dojde k naplnění klíčových kompetencí (cizí jazyk, přírodní vědy, práce s digitálními technologiemi), které mají vazbu na budoucí uplatnění žáků na trhu práce.
Dotace: 18 494 161,83,- Kč
Vlastní zdroje: 2 054 906,88,- Kč
Celkem: 20 549 068,71,- Kč
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Plakát Projektu Podpora žáků v Mostě zde.

Jsme partnery Projektu „Podpora žáků ZŠ v Mostě“ s reg. číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011744

Projekt je financován z finančních zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu ČR.
Podrobněji o projektu zde.

Realizujeme výstupy a jednotky výstupů aktivit zjednodušeného projektu Učení pro radost, úspěch, zdraví II

Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013982

**************

 PRACOVNÍ MÍSTA - HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU:  

Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku fyziky( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. (Vystaveno dne: 01. 09. 2014.  Aktualizováno 16. 11. 2017. Aktualizováno 11. 01. 2018. Aktualizováno 21. 01. 2020). Info : +420 603 839 532
Potvrzení o studiu či jiná obdobná potvrzení na základě telefonické domluvy s paní Janátovou na tel. +420 603 839 532.
*******************
 

Škola má STATUT Cvičné školy pedagogické praxe Střední pedagogické školy v Mostě