Studijní materiály pro žáky v průběhu uzavření školy najdete zde.
Zpět
13.03.2020, Mgr. Miroslava Ryjáčková

Domácí procvičování učiva od 18. 3. - 25. 3. 2020 ....3.A

ČJ - Procvičujte vyjmenovaná slova po BLMPS, na těchto stránkách :

 https://skolakov.eu/

 https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topics.php

https://www.umimecesky.cz/

Pravopisné pětiminutovky 37-38, sami zkontrolujte podle strany 55 chyby si červeně označte.

Čtení - čtěte z vlastní knihy, zapojte se do projektu : https://www.ctenipomaha.cz/

MA - Násobení a dělení, sčítání a odčítání do 1000. Procvičujte na výše uvedených webových stránkách a https://www.umimematiku.cz/.

Matematické minutovky str. 25/ 49,50.

PRV - Strana 42-43 - rostliny okrasné, užitkové - opakování. Procvičujte na  https://skolakov.eu/


    Pro elektronický zápis klikněte na logo ZápisyOnline. Postupujte podle instrukcí.

Tiskopis ošetřovné ke stažení zde.

Jsme partnery Projektu „Podpora žáků ZŠ v Mostě“ s reg. číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011744

Realizujeme výstupy a jednotky výstupů aktivit zjednodušeného projektu Učení pro radost, úspěch, zdraví II
Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013982

 HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU:  Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku fyziky.
( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. (Vystaveno dne: 01. 09. 2014.  Aktualizováno 16. 11. 2017. Aktualizováno 11. 01. 2018. Aktualizováno 21. 01. 2020). Info : +420 603 839 532

 

Škola má STATUT Cvičné školy pedagogické praxe Střední pedagogické školy v Mostě

Na pomoc rodičům při tréninku angličtinářů zde.