Zpět
17.11.2021, Mgr. Zuzana Fuchsová

Karanténa 3. A

Vážení rodiče,

ve vaší třídě 3.A je paní asistentka s pozitivním výsledkem PCR testu na covid-19. Podle pokynů KHS je nařízena karanténa pro vaše děti do 22.11.2021 včetně pouze na 7 dní tj. pod podmínkou, že se v průběhu 5. až 7. dne karantény provede PCR test (tj. So, Ne, Po). Pokud bude výsledek negativní, karanténa končí. Pokud se na testy nedostavíte, pokračuje karanténa (celkem 14 dní). Oficiální rozhodnutí KHS bude vloženo na webové stránky naší školy.

Ve čtvrtek bude probíhat on-line výuka podle rozvrhu, o kterém Vás bude informovat vaše třídní učitelka. 

 Děkujeme za pochopení, vedení školy.

Dočasný rozvrh hodin dvou skupin:

1. skupina: Burenbileg Burentugss, Bártová Kateřina, Ficaj Alex, Homolková Justina, Hvězda Matyáš, Kolaříková Nikola, Leitmannová Anna, Machová Rebeka, Michalík Martin, Mouchová Tereza, Šaraj Denis

2. skupina: Novotná Anna, Tesař Michal, Trejbalová Eliška, Vadel Marek, Vlček Adam, Vojířová Renata, Zavacká Natálie, Čandová Emma, Šilhová Lucie, Časár Jan, Martonková Jitka

čtvrtek - 1.sk      Čtvrtek - 2.sk.        Pátek - 1. sk.         Pátek - 2. sk.

MAT / AJ /ČJ        MAT / AJ /ČJ             MAT / ČJ /AJ           MAT / ČJ /AJ

od 8.00 - 9:30       od 10:00 - 11:30      od 8.00 - 9:30        od 10:00 - 11:30


PATNÁCTÉ

Projekt: Vybudování odborných učeben na 15. ZŠ v Mostě reg. číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013125

Cílem projektu je vybudování odborných učeben, zajištění bezbariérovosti školy, odpovídající úrovně konektivity a aktualizace naučné stezky na venkovním prostranství. V rámci projektu bude vybudována učebna cizích jazyků a IKT, učebna chemie, učebna fyziky a učebna přírodopisu. Zároveň dojde k rekonstrukci kabinetů jednotlivých učeben.
Díky realizaci projektu dojde k naplnění klíčových kompetencí (cizí jazyk, přírodní vědy, práce s digitálními technologiemi), které mají vazbu na budoucí uplatnění žáků na trhu práce.
Dotace: 18 494 161,83,- Kč
Vlastní zdroje: 2 054 906,88,- Kč
Celkem: 20 549 068,71,- Kč
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Plakát Projektu Podpora žáků v Mostě zde.

Jsme partnery Projektu „Podpora žáků ZŠ v Mostě“ s reg. číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011744

Projekt je financován z finančních zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu ČR.
Podrobněji o projektu zde.

Realizujeme výstupy a jednotky výstupů aktivit zjednodušeného projektu Učení pro radost, úspěch, zdraví II

Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013982

**************

Realizujeme výstupy a jednotky výstupů aktivit zjednodušeného projektu Učení pro radost, úspěch, zdraví III

Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021335

**************

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL
REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO
PLÁNU OBNOVY


Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených
školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční
výuky ve školách během pandemie covid-19.

Plakát Projektu  zde.

                                  

**************

 PRACOVNÍ MÍSTA - HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU: 

Kvalifikovaného učitele / učitelku fyziky ( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. Info : +420 603 839 532
Potvrzení o studiu či jiná obdobná potvrzení na základě telefonické domluvy s paní Janátovou na tel. +420 603 839 532.
*******************
 

Škola má STATUT Cvičné školy pedagogické praxe Střední pedagogické školy v Mostě