Studijní materiály pro žáky v průběhu uzavření školy najdete zde.
Zpět
17.03.2020, Mgr. Miroslava Ryjáčková

Úkoly z AJ pro 3.AB

Anglický jazyk 3A

Procvičování učiva zaměřte především na slovní zásobu

 

  1. Opakování slovní zásoby – oblečení, lidské tělo
  2. PS – strana 39
  3. Učebnice strana 40- množné číslo

These – tyhle – These jeans  are blue. – Tyhle džíny jsou modré. - procvičování v učebnici strana 41.

  1. Do našeho slovníčku zapsat tato slovíčka – go to bed – jít do postele

                                                                      -   get up - vstávat

                                                                      -   put on – obléknout se

  1. PS: strana 40-41
  2. Dny v týdnu – do slovníčku- uč. Strana 42

pro dny v týdnu dáváme předložku on – on Monday – v pondělí , dny v týdnu píšeme velkým písmenem. Procvičování v učebnici na straně 43

  1. PS: strana 42-43
  2. Nová slovní zásoba – učebnice strana 43 – do slovníčku

Toto učivo posílám do 25.3.             


    Pro elektronický zápis klikněte na logo ZápisyOnline. Postupujte podle instrukcí.

Tiskopis ošetřovné ke stažení zde.

Jsme partnery Projektu „Podpora žáků ZŠ v Mostě“ s reg. číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011744

Realizujeme výstupy a jednotky výstupů aktivit zjednodušeného projektu Učení pro radost, úspěch, zdraví II
Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013982

 HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU:  Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku fyziky.
( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. (Vystaveno dne: 01. 09. 2014.  Aktualizováno 16. 11. 2017. Aktualizováno 11. 01. 2018. Aktualizováno 21. 01. 2020). Info : +420 603 839 532

 

Škola má STATUT Cvičné školy pedagogické praxe Střední pedagogické školy v Mostě

Na pomoc rodičům při tréninku angličtinářů zde.