Zpět

Aktuality 3.A

3.A - obaly na učebnice, sešity

Aktuality 3.A

Čtvrtek02.09.2021 Dobrý den, dnes byly žákům přidělené skříňky. Každý dostal číslo,které si musí pamatovat ( napsáno v notýsku ). Skříňku budou mít žáci k dispozici až do deváté třídy. Nic nesmí lepit na dveře ani dovnitř dveří. Je nutné pořídit dětem zámky ( typ 5 nebo 6 ), nesmí být ty malinké, které se dávají na …

Celý článek

3.A - zahájení nového školního roku 2021/2022

Aktuality 3.A

Pondělí30.08.2021  Milí rodiče a žáci, škola nám začíná 1.9. 2021 slavnostním zahájením na školním hřišti, sraz v 7:40. Při nepříznivém počasí se sejdeme v naší třídě.  Slavnostní zahájení začíná v 8:00 hodin. Po jeho skončení se přesuneme do své třídy, kde proběhne testování (nezapomeňte na roušku). Dospělé osoby …

Celý článek

3.A - první informace

Aktuality 3.A

Pátek27.08.2021 Milí rodiče,  začátek školního roku se přiblížil, proto i já přicházím s první informací. Ta se bude týkat pomůcek do 3. ročníku. Pomůcky se nijak výrazně neliší od pomůcek, které děti měly ve 2. třídě. Vybavení kufříků bude stejné, potřeby na TV taktéž. Pokud děti mají zachovalé a použitelné pom…

Celý článek

Přejít na stránku: 1
PATNÁCTÉ

Projekt: Vybudování odborných učeben na 15. ZŠ v Mostě reg. číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013125

Cílem projektu je vybudování odborných učeben, zajištění bezbariérovosti školy, odpovídající úrovně konektivity a aktualizace naučné stezky na venkovním prostranství. V rámci projektu bude vybudována učebna cizích jazyků a IKT, učebna chemie, učebna fyziky a učebna přírodopisu. Zároveň dojde k rekonstrukci kabinetů jednotlivých učeben.
Díky realizaci projektu dojde k naplnění klíčových kompetencí (cizí jazyk, přírodní vědy, práce s digitálními technologiemi), které mají vazbu na budoucí uplatnění žáků na trhu práce.
Dotace: 18 494 161,83,- Kč
Vlastní zdroje: 2 054 906,88,- Kč
Celkem: 20 549 068,71,- Kč
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Plakát Projektu Podpora žáků v Mostě zde.

Jsme partnery Projektu „Podpora žáků ZŠ v Mostě“ s reg. číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011744

Projekt je financován z finančních zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu ČR.
Podrobněji o projektu zde.

Realizujeme výstupy a jednotky výstupů aktivit zjednodušeného projektu Učení pro radost, úspěch, zdraví II

Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013982

**************

 PRACOVNÍ MÍSTA - HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU:  

Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku fyziky( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. (Vystaveno dne: 01. 09. 2014.  Aktualizováno 16. 11. 2017. Aktualizováno 11. 01. 2018. Aktualizováno 21. 01. 2020). Info : +420 603 839 532
Potvrzení o studiu či jiná obdobná potvrzení na základě telefonické domluvy s paní Janátovou na tel. +420 603 839 532.
*******************
 

Škola má STATUT Cvičné školy pedagogické praxe Střední pedagogické školy v Mostě