Studijní materiály pro žáky najdete zde.
Zpět

Aktuality 3.B

3.B- učivo na období 8. - 14.3. 2021

Aktuality 3.B

Pondělí08.03.2021 Milí žáci,  zasílám vám domácí úkoly na tento týden. Opět prosím, abyste mi je zaslali nejpozději do neděle - 14.3. a tento termín jste dodrželi. Děkuji. Pokud by měl někdo s nějakým úkolem problém, ozvěte se mi. ČJ: - pětiminutovky str. 34 (celá strana, 3 sloupečky) - písanka str. 21 (celá …

Celý článek

3.B - online třídní schůzka

Aktuality 3.B

Úterý02.03.2021 Vážení rodiče, ve čtvrtek 4.3. 2021 od 17:00 proběhne online třídní schůzka přes Teams (celá třída). V případě, že se nebudete moct účastnit, ozvěte se mi, můžeme se spojit individuálně. M.K.

Celý článek

3.B úkoly na období 1. - 7.3.

Aktuality 3.B

Pondělí01.03.2021 Milé děti, zasílám vám úkoly na tento týden. Veškeré učivo jsme společně procvičovali. Přesto, pokud byste si s něčím nevěděly rady, napište mi. Úkoly mi zašlete nejpozději do neděle - 7.3. 2021. Děkuji. MA: Minutovky str. 9/17 - 3 sloupečky Do školního sešitu přepsat a vypočítat příklady z …

Celý článek

3.B - učivo na období 22. - 28.02. 2021

Aktuality 3.B

Pondělí22.02.2021 Milé děti, zasílám vám úkoly na tento týden. Prosím, abyste se na úkolech snažily pracovat co nejvíce samostatně a řádně jste si látku procvičily. Pokud byste si s něčím nevěděly rady, můžete se na mě obrátit. Prosím o zaslání všech úkolů nejpozději do neděle, 28. 02., děkuji. ČESKÝ JAZYK: Nau…

Celý článek

3.B Učivo na období 15. - 21.02. 2021

Aktuality 3.B

Pondělí15.02.2021 Milé děti, zasílám vám úkoly k procvičení na tento týden. Protože jste krásně pracovaly o prázdniny a nelenily jste, je nyní úkolů méně. Pokud byste si s nějakým úkolem nevěděly rady, napište mi. Úkoly mi, prosím, zašlete, nejpozději do neděle 21. 02. 2021, děkuji. MA: Minutovky II. díl str. 1…

Celý článek

3.B - Procvičování na prázdniny

Aktuality 3.B

Pátek05.02.2021 Milé děti, aby Vám po škole nebylo smutno, zasílám Vám pár úkolů k procvičení a upevnění učiva během jarních prázdnin. Zopakujete si věci, které již znáte a umíte, budete číst pohádku, u které si budete představovat skřítka, který bude hlavní postavou a také budete vyrábět a tvořit. Máte se na co …

Celý článek

3.B Změna rozvrhu

Aktuality 3.B

Čtvrtek04.02.2021 Vážení rodiče, milé děti, po jarních prázdninách dojde k úpravě rozvrhu distanční výuky. Prosím, uložte si nový rozvrh, poznamenejte si změny, aby žáci věděli, kdy se mají připojit. Ke změnám došlo ve dnech ÚT a PÁ, kdy měli žáci spojené hodiny ČJ+PRV a MA+PRV. Tyto hodiny byly rozdělené a žáci t…

Celý článek

3.B - učivo na období 01. - 07.02.2021

Aktuality 3.B

Pondělí01.02.2021 Vážení rodiče, milé děti, zasílám Vám nové úkoly na tento týden. Pokud si s něčím nebudete vědět rady, napište mi. MA: Minutovky II.díl str. 1/cv. 2 celé Sešit školní: přepsat z uč. str. 5/cv.3 d,e + doplnit znaménka (větší, menší, rovná se). ČJ: Naučit se zpaměti slovní druhy …

Celý článek

3.B - učivo na období 25. - 31.01.2021

Aktuality 3.B

Pondělí25.01.2021 Milé děti, zasílám Vám domácí úkoly na tento týden. Prosím o zaslání do neděle, 31.1.2021. Děkuji. MA: Minutovky 2.díl - str. 5/10 - oba zbylé dva řádky Minutovky 2.díl - str. 6 - celá strana (cv. 11 a 12) ČJ: Pětiminutovky str. 29 - všechny tři sloupečky Písanka …

Celý článek

3.B Učivo na období 18. - 24.1.2021

Aktuality 3.B

Pondělí18.01.2021 Milé děti, zasílám Vám učivo k domácímu procvičování na tento týden. Nejpozději do neděle, 24.1.2021, prosím, zaslat mně ke kontrole. V případě, že byste něčemu nerozuměly, kontaktujte mě přes Teams. MATEMATIKA - MA minutovky I. díl str. 21/41 b,c                                      str. 19/37…

Celý článek

Přejít na stránku: 245
PATNÁCTÉ

ZÁPIS ROZHODNUTÍ

Rozhodnutí ředitelky školy - vydání rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání a odkladu povinné školní docházky a přijetí do přípravné třídy dne 30. 4. 2021 zde.

*****************

VIDIA-DIAGNOSTIKA, spol. s.r.o.

Souhlas rodičů či zákonných zástupců s testováním VIDIA DIAGNOSTICE s.r.o.  zde.

*****************

Projekt: Vybudování odborných učeben na 15. ZŠ v Mostě reg. číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013125

Cílem projektu je vybudování odborných učeben, zajištění bezbariérovosti školy, odpovídající úrovně konektivity a aktualizace naučné stezky na venkovním prostranství. V rámci projektu bude vybudována učebna cizích jazyků a IKT, učebna chemie, učebna fyziky a učebna přírodopisu. Zároveň dojde k rekonstrukci kabinetů jednotlivých učeben.
Díky realizaci projektu dojde k naplnění klíčových kompetencí (cizí jazyk, přírodní vědy, práce s digitálními technologiemi), které mají vazbu na budoucí uplatnění žáků na trhu práce.
Dotace: 18 494 161,83,- Kč
Vlastní zdroje: 2 054 906,88,- Kč
Celkem: 20 549 068,71,- Kč
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Plakát Projektu Podpora žáků v Mostě zde.

Jsme partnery Projektu „Podpora žáků ZŠ v Mostě“ s reg. číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011744

Projekt je financován z finančních zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu ČR.
Podrobněji o projektu zde.

Realizujeme výstupy a jednotky výstupů aktivit zjednodušeného projektu Učení pro radost, úspěch, zdraví II

Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013982

**************

 PRACOVNÍ MÍSTA - HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU:  

Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku fyziky( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. (Vystaveno dne: 01. 09. 2014.  Aktualizováno 16. 11. 2017. Aktualizováno 11. 01. 2018. Aktualizováno 21. 01. 2020). Info : +420 603 839 532
Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku tělesné výchovy na druhém stupni. ( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. Vystaveno dne 17. 02. 2021. Info : +420 603 839 532
Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku na prvním stupni. ( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . S nástupem 01. 09. 2021. Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. Vystaveno dne 08. 03. 2021. Info :+420 603 839 532
Potvrzení o studiu či jiná obdobná potvrzení na základě telefonické domluvy s paní Janátovou na tel. +420 603 839 532.
 

Škola má STATUT Cvičné školy pedagogické praxe Střední pedagogické školy v Mostě