Studijní materiály pro žáky najdete zde.
Zpět

Aktuality 3.C

DISTANČNÍ VÝUKA od 6.4.- 9.4.2021

Aktuality 3.C

Sobota10.04.2021 Vážení rodiče, žáci pracují při vyučování velmi dobře. Snaží se a svědomitě si plní své povinnosti.  Posílám vám probrané týdenní úkoly. Děkuji za přeposlání domácího úkolu, který je zadán na víkend. /M- učebnice - str. 37/cv. 4 - přepsat do školního sešitu. /  Žáci si zapsali úkol do úkolníčku. …

Celý článek

DISTANČNÍ VÝUKA od 12.4.2021

Aktuality 3.C

Pátek09.04.2021 Vážení rodiče,  třída 3.C nastoupí do školy v pondělí 19. 4. 2021. Od 12. - 16. 4. bude probíhat distanční vyučování z domova přes Teamsy. Bližší informace o nástupu žáků do školy obdržíte v průběhu dalšího týdne. Sledujte webové stránky školy.  Děkuji vám za spolupráci.

Celý článek

DISTANČNÍ VÝUKA od 31.3.- 5.4.2021

Aktuality 3.C

Pondělí05.04.2021 Milí žáčci, chválím vás za aktivitu při online výuce. Od čtvrtka 1.4. do pondělí 5.4. máte velikonoční volno. Posílám několik úkolů na prodloužený víkend. Rodičům děkuji za spolupráci. Přeji Vám všem VESELÉ VELIKONOCE. ČESKÝ JAZYK Učebnice - str. 69/4 – přepsat do školního sešitu a poslat tř…

Celý článek

DISTANČNÍ VÝUKA od 22.3.- 26.3.2021

Aktuality 3.C

Pátek26.03.2021 Vážení rodiče a milé děti, příští týden bude výuka probíhat od pondělí do středy. Po VELIKONOČNÍCH PRÁZDNINÁCH se opět uvidíme v úterý. / 6.dubna/ Posílám vám probrané týdenní úkoly. Děkuji za přeposlání domácího úkolu, který je zadán na víkend. /ČJ- učebnice - str. 68/ 2- zapsat druhý, třetí a čt…

Celý článek

DISTANČNÍ VÝUKA od 15.3.- 19.3.2021

Aktuality 3.C

Neděle21.03.2021 Vážení rodiče, žáci pracují při vyučování velmi dobře. Snaží se a svědomitě si plní své povinnosti.  Posílám vám probrané týdenní úkoly. Děkuji za přeposlání domácího úkolu, který je zadán na víkend. /ČJ- učebnice - str. 87/cv. 2 - přepsat do školního sešitu. /  Žáci si zapsali úkol do úkolníčku. …

Celý článek

DISTANČNÍ VÝUKA od 8.3.- 12.3.2021

Aktuality 3.C

Sobota13.03.2021 Vážení rodiče a milé děti, posílám vám probrané týdenní úkoly. Děkuji za přeposlání domácího úkolu, který je zadán na víkend. /ČJ- BÍLÁ VYJMENOVANÁ SLOVA - str. 23/ 1- vypsat slova na řádky./  Žáci si zapsali úkol do úkolníčku. ÚKOLY: Český jazyk- učebnice str. 84, 85, 86 / Zopakovat si zpaměti…

Celý článek

DISTANČNÍ VÝUKA od 1.3.- 8.3.2021

Aktuality 3.C

Sobota06.03.2021 Vážení rodiče, děkuji vám za účast na třídní schůzce.   Opět vám posílám probrané týdenní úkoly. Děkuji za přeposlání domácího úkolu, který je zadán na víkend. /M- uč. str. 25/ 1 a, b, c, d- přepsat do šk. sešitu./  Žáci si zapsali úkol do úkolníčku. ÚKOLY: Český jazyk- učebnice str. 80, 81, 82,…

Celý článek

DISTANČNÍ VÝUKA od 22.2.- 26.2.2021

Aktuality 3.C

Sobota27.02.2021 Vážení rodiče, ve čtvrtek 4.3. 2021 proběhne on-line třídní schůzka.  Schůzka se uskuteční přes aplikaci Teams ve dvou časech, podle rozdělení žáků do skupin 1. a 2.: 1. skupina: rodiče žáků z 1. skupiny od 16: 15 2. skupina: rodiče žáků z 2. skupiny od 16: 45 Píši vám úkoly, které jsme v tom…

Celý článek

DISTANČNÍ VÝUKA od 15.2.- 19.2.2021

Aktuality 3.C

Pátek19.02.2021 Vážení rodiče, velmi chválím všechny žáky za aktivitu při výuce. Všichni si vzorně plní své povinnosti. Píši vám opět úkoly, které jsme v tomto týdnu zvládli. Děkuji za přeposlání domácího úkolu, který je zadán na víkend. /M- min. str. 17/ 34./  Žáci si zapsali úkol do úkolníčku. ÚKOLY: Český …

Celý článek

DISTANČNÍ VÝUKA

Aktuality 3.C

Sobota13.02.2021 Vážení rodiče,  výuka od 15. února 2021 bude probíhat stejně jako doposud v aplikaci Teams. Přeji vám pěkný víkend. Lucie Ondráčková

Celý článek

Přejít na stránku: 134
PATNÁCTÉ

MŠMT spustilo web k testování ve školství zde.

ZÁPIS

INFORMACE PRO RODIČE K ZÁPISU DĚTÍ DO PRVNÍCH TŘÍD zde.

Online zápis bude aktivní do 23. 4. 2021.

Písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění Covid-19 zde.

*****************

Projekt: Vybudování odborných učeben na 15. ZŠ v Mostě reg. číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013125

Cílem projektu je vybudování odborných učeben, zajištění bezbariérovosti školy, odpovídající úrovně konektivity a aktualizace naučné stezky na venkovním prostranství. V rámci projektu bude vybudována učebna cizích jazyků a IKT, učebna chemie, učebna fyziky a učebna přírodopisu. Zároveň dojde k rekonstrukci kabinetů jednotlivých učeben.
Díky realizaci projektu dojde k naplnění klíčových kompetencí (cizí jazyk, přírodní vědy, práce s digitálními technologiemi), které mají vazbu na budoucí uplatnění žáků na trhu práce.
Dotace: 18 494 161,83,- Kč
Vlastní zdroje: 2 054 906,88,- Kč
Celkem: 20 549 068,71,- Kč
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Plakát Projektu Podpora žáků v Mostě zde.

Jsme partnery Projektu „Podpora žáků ZŠ v Mostě“ s reg. číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011744

Projekt je financován z finančních zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu ČR.
Podrobněji o projektu zde.

Realizujeme výstupy a jednotky výstupů aktivit zjednodušeného projektu Učení pro radost, úspěch, zdraví II

Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013982

**************

 PRACOVNÍ MÍSTA - HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU:  

Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku fyziky( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. (Vystaveno dne: 01. 09. 2014.  Aktualizováno 16. 11. 2017. Aktualizováno 11. 01. 2018. Aktualizováno 21. 01. 2020). Info : +420 603 839 532
Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku tělesné výchovy na druhém stupni. ( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. Vystaveno dne 17. 02. 2021. Info : +420 603 839 532
Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku na prvním stupni. ( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . S nástupem 01. 09. 2021. Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. Vystaveno dne 08. 03. 2021. Info :+420 603 839 532
Potvrzení o studiu či jiná obdobná potvrzení na základě telefonické domluvy s paní Janátovou na tel. +420 603 839 532.
 

Škola má STATUT Cvičné školy pedagogické praxe Střední pedagogické školy v Mostě