Studijní materiály pro žáky najdete zde.
Zpět
03.11.2020, Mgr. Lucie Ondráčková

2. Domácí práce od 19. - 25. 10.

Vážení rodiče, velmi vám děkuji za zpětnou vazbu, jak zvládáte úkoly. Milé děti, těší mě, že jste snaživé. Posílám vám úkoly na další týden. Na konci týdne budu ráda, když mi pošlete ofocenou stranu 3 ze zelených minutovek/ pokud máte možnost/.

Český jazyk- učebnice str. 22 - 23 - 24 jen ústně přečíst.

Český jazyk - minutovky - str. 3/ 2 a 3 sloupec.

Písanka str. 9 - přepište báseň a psací text.

Matematika - minutovky - str. 18/ 35 celé.

Prvouka - str. 14 - jen přečíst. 

Od pondělí 19.10. začínáme výuku přes Teamsy od 9.30- 10.30. Pravidla výuky upřesním během vyučovací hodiny. Pro nepřihlášené platí zadané úkoly na této straně. Opět v neděli 25.10. zde najdete úkoly na prázdniny. Vím, že některé děti mají vypracované úkoly velmi brzo. Mohou si více číst ze své knihy, procvičovat ČJ, M na stránkách Školákov. 

Školáčci, zítra se velmi těším, až se opět uvidíme. smile

Děkuji všem rodičům za skvělou spolupráci! smile   Lucie Ondráčková


Písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění Covid-19 zde.

Vybudování odborných učeben na 15. ZŠ v Mostě

reg. číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013125

Cílem projektu je vybudování odborných učeben, zajištění bezbariérovosti školy, odpovídající úrovně konektivity a aktualizace naučné stezky na venkovním prostranství. V rámci projektu bude vybudována učebna cizích jazyků a IKT, učebna chemie, učebna fyziky a učebna přírodopisu. Zároveň dojde k rekonstrukci kabinetů jednotlivých učeben.

Díky realizaci projektu dojde k naplnění klíčových kompetencí (cizí jazyk, přírodní vědy, práce s digitálními technologiemi), které mají vazbu na budoucí uplatnění žáků na trhu práce.

Dotace: 18 494 161,83,- Kč

Vlastní zdroje: 2 054 906,88,- Kč

Celkem: 20 549 068,71,- Kč

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Jsme partnery Projektu „Podpora žáků ZŠ v Mostě“ s reg. číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011744

Realizujeme výstupy a jednotky výstupů aktivit zjednodušeného projektu Učení pro radost, úspěch, zdraví II
Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013982

 HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU:  Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku fyziky.
( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. (Vystaveno dne: 01. 09. 2014.  Aktualizováno 16. 11. 2017. Aktualizováno 11. 01. 2018. Aktualizováno 21. 01. 2020). Info : +420 603 839 532

Potvrzení o studiu či jiná obdobná potvrzení na základě telefonické domluvy s paní Janátovou na tel. +420 603 839 532.

 


Škola má STATUT Cvičné školy pedagogické praxe Střední pedagogické školy v Mostě