Studijní materiály pro žáky najdete zde.
Zpět
13.01.2021, Mgr. Lucie Ondráčková

DISTANČNÍ VÝUKA od 11.- 15.1.2021

Vážení rodiče,

v týdnu od 11.1.- 15.1. dojde ke změně rozvrhu. K danému rozvrhu přibudou každému žákovi 2 hodiny a v pátek mohou využít doučování. Rozdělení skupin 1. a 2. se nemění. 

Do skupiny 3.3 patří žáci: Balážová, Čermáková, Feifičová, Glossová, Hrušovská, Klímová, Perez, Vasovčáková.

Do skupiny 3.4 patří žáci: Anderle, Čečelický, Dachová, Hrebeň, Lálová, Mužík, Nguyenová, Novotný, Pačanová, Stejskal, Zemánek, Třasák.

Rozvrh třídy 3.C:

                  8.00 – 9.00                   9.10 – 10.10                  8.00 – 8.30             11.15 - 11.45

Pondělí -  2. sk. ČJ + M                1. sk. ČJ + M                1. sk.  AJ

Úterý     - 1. sk. ČJ + PRV             2. sk. ČJ + PRV            2. sk.  AJ

Středa   - 1. sk.  ČJ + M                2. sk. ČJ + M                                                  1. i 2. sk. AJ

Čtvrtek  - 1. sk. M + PRV            2. sk. M + PRV

Pátek     - 1. sk. ČJ + M                 2. sk. ČJ + M

Rozvrh třídy 3.C:     přidané hodiny

                             10.20 – 10.50                 

Pondělí -              4. sk. ČJ               

Úterý     -              3. sk. M                  

Středa   -              3. sk. ČJ                                           

Čtvrtek  -             4. sk. M

Pátek     -              DOUČOVÁNÍ

TŘÍDNÍ SCHŮZKA

Ve středu 13.1. 2021, proběhne on-line třídní schůzka.

Schůzka proběhne přes aplikaci Teams ve dvou časech, podle rozdělení žáků do skupin 1. a 2./ Jako minulá TS./

1. skupina: rodiče žáků z 1. skupiny od 16:15

2. skupina: rodiče žáků z 2. skupiny od 16:45

Chválím žáky za aktivitu a děkuji všem rodičům za spolupráci!


PATNÁCTÉ

Písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění Covid-19 zde.

Vybudování odborných učeben na 15. ZŠ v Mostě

reg. číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013125

Cílem projektu je vybudování odborných učeben, zajištění bezbariérovosti školy, odpovídající úrovně konektivity a aktualizace naučné stezky na venkovním prostranství. V rámci projektu bude vybudována učebna cizích jazyků a IKT, učebna chemie, učebna fyziky a učebna přírodopisu. Zároveň dojde k rekonstrukci kabinetů jednotlivých učeben.

Díky realizaci projektu dojde k naplnění klíčových kompetencí (cizí jazyk, přírodní vědy, práce s digitálními technologiemi), které mají vazbu na budoucí uplatnění žáků na trhu práce.

Dotace: 18 494 161,83,- Kč

Vlastní zdroje: 2 054 906,88,- Kč

Celkem: 20 549 068,71,- Kč

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Jsme partnery Projektu „Podpora žáků ZŠ v Mostě“ s reg. číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011744

Realizujeme výstupy a jednotky výstupů aktivit zjednodušeného projektu Učení pro radost, úspěch, zdraví II
Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013982

 HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU:  

Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku fyziky( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. (Vystaveno dne: 01. 09. 2014.  Aktualizováno 16. 11. 2017. Aktualizováno 11. 01. 2018. Aktualizováno 21. 01. 2020). Info : +420 603 839 532

Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku tělesné výchovy na druhém stupni. ( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. Vystaveno dne 17. 02. 2021. Info : +420 603 839 532

Potvrzení o studiu či jiná obdobná potvrzení na základě telefonické domluvy s paní Janátovou na tel. +420 603 839 532.

 


Škola má STATUT Cvičné školy pedagogické praxe Střední pedagogické školy v Mostě