Studijní materiály pro žáky najdete zde.
Zpět
22.01.2021, Mgr. Lucie Ondráčková

DISTANČNÍ VÝUKA od 15.1.- 18.1.2021

Vážení rodiče,

v minulém týdnu všichni žáci pracovali při výuce velmi dobře. Zaslouží si velkou pochvalu!smile

Píši vám úkoly, které jsme v minulém týdnu zvládli. Kdo se výuky nezúčastňuje nebo se z výuky odpojí, úkoly mu posílám. Děkuji za přeposlání domácího úkolu. /Mat. min. str. 1/2./ V pátek si žáci zapsali úkoly do úkolníčku.

ÚKOLY:

Český jazyk- učebnice str. 52, 53, 54 / Naučit se zpaměti SLOVNÍ DRUHY do 22.1./, 55.

Procvičovat zpaměti vyj. slova po B, L, M.

Český jazyk - minutovky - str. 24, 25, 26 .

Český jazyk - PS - Vyjmenovaná slova  - žáci dostali v tomto týdnu.

Písanka - str. 23, 24 – doplňte podle návodu v písance.

Matematika - minutovky - dokončení PS.

Matematika - učeb. 7 - str. 37, 38, 39, 40.

Procvičovat zpaměti násobkové řady č. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

Prvouka - str. 25, 26 - jen přečíst. 

V pátek se vyučování od 10.20 -10.50 zúčastní celá třída!

Každý den by žáci měli číst z čítanky nebo ze své knihy.

Vážení rodiče, děkuji vám za spolupráci!   

                   Lucie Ondráčková


PATNÁCTÉ

Písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění Covid-19 zde.

Vybudování odborných učeben na 15. ZŠ v Mostě

reg. číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013125

Cílem projektu je vybudování odborných učeben, zajištění bezbariérovosti školy, odpovídající úrovně konektivity a aktualizace naučné stezky na venkovním prostranství. V rámci projektu bude vybudována učebna cizích jazyků a IKT, učebna chemie, učebna fyziky a učebna přírodopisu. Zároveň dojde k rekonstrukci kabinetů jednotlivých učeben.

Díky realizaci projektu dojde k naplnění klíčových kompetencí (cizí jazyk, přírodní vědy, práce s digitálními technologiemi), které mají vazbu na budoucí uplatnění žáků na trhu práce.

Dotace: 18 494 161,83,- Kč

Vlastní zdroje: 2 054 906,88,- Kč

Celkem: 20 549 068,71,- Kč

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Jsme partnery Projektu „Podpora žáků ZŠ v Mostě“ s reg. číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011744

Realizujeme výstupy a jednotky výstupů aktivit zjednodušeného projektu Učení pro radost, úspěch, zdraví II
Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013982

 HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU:  

Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku fyziky( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. (Vystaveno dne: 01. 09. 2014.  Aktualizováno 16. 11. 2017. Aktualizováno 11. 01. 2018. Aktualizováno 21. 01. 2020). Info : +420 603 839 532

Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku tělesné výchovy na druhém stupni. ( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. Vystaveno dne 17. 02. 2021. Info : +420 603 839 532

Potvrzení o studiu či jiná obdobná potvrzení na základě telefonické domluvy s paní Janátovou na tel. +420 603 839 532.

 


Škola má STATUT Cvičné školy pedagogické praxe Střední pedagogické školy v Mostě