Studijní materiály pro žáky najdete zde.
Zpět
03.11.2020, Mgr. Lucie Ondráčková

DISTANČNÍ VÝUKA od 2.11.- 8.11.

Vážení rodiče, milé děti,

posílám vám úkoly na tento týden. Učivo je určeno pro žáky, kteří nenavštěvují Teamsy nebo pro ty, co se výuky nemohou zúčastnit.

ÚKOLY:

Český jazyk- učebnice str. 25 – 29, 30 - 33 - jen ústně přečíst.

Procvičovat zpaměti vyj. slova po B.

Český jazyk - minutovky - str. 5 a 6.

Písanka - str. 10, 11 – doplňte podle návodu v písance.

Matematika - minutovky - str. 7, 8, 19.

Matematika – pracovní sešit - str. 36, 37, 38, 39.

Procvičovat zpaměti násobkové řady č. 6, 7.

Prvouka - str. 15, 16 - jen přečíst. 

Na konci týdne budu ráda, když mi pošlete ofocenou stranu 6 ze zelených minutovek a  str. 19 z matem. minutovek. / Úkol pro všechny žáky./

Každý den by žáci měli číst z čítanky nebo ze své knihy.

 Děkuji rodičům za skvělou spolupráci!    Lucie Ondráčková


Písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění Covid-19 zde.

Vybudování odborných učeben na 15. ZŠ v Mostě

reg. číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013125

Cílem projektu je vybudování odborných učeben, zajištění bezbariérovosti školy, odpovídající úrovně konektivity a aktualizace naučné stezky na venkovním prostranství. V rámci projektu bude vybudována učebna cizích jazyků a IKT, učebna chemie, učebna fyziky a učebna přírodopisu. Zároveň dojde k rekonstrukci kabinetů jednotlivých učeben.

Díky realizaci projektu dojde k naplnění klíčových kompetencí (cizí jazyk, přírodní vědy, práce s digitálními technologiemi), které mají vazbu na budoucí uplatnění žáků na trhu práce.

Dotace: 18 494 161,83,- Kč

Vlastní zdroje: 2 054 906,88,- Kč

Celkem: 20 549 068,71,- Kč

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Jsme partnery Projektu „Podpora žáků ZŠ v Mostě“ s reg. číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011744

Realizujeme výstupy a jednotky výstupů aktivit zjednodušeného projektu Učení pro radost, úspěch, zdraví II
Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013982

 HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU:  Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku fyziky.
( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. (Vystaveno dne: 01. 09. 2014.  Aktualizováno 16. 11. 2017. Aktualizováno 11. 01. 2018. Aktualizováno 21. 01. 2020). Info : +420 603 839 532

Potvrzení o studiu či jiná obdobná potvrzení na základě telefonické domluvy s paní Janátovou na tel. +420 603 839 532.

 


Škola má STATUT Cvičné školy pedagogické praxe Střední pedagogické školy v Mostě