Studijní materiály pro žáky najdete zde.
Zpět
03.01.2021, Mgr. Lucie Ondráčková

DISTANČNÍ VÝUKA OD 4.1.2021

Vážení rodiče a milé děti,

od pondělí 4. 1. opět začíná distanční výuka. Třída bude rozdělena do dvou skupin. Žáci už jsou na výuku zvyklí a budou mít více času na procvičení učiva. Vyučování bude probíhat podle rozvrhu přes aplikaci Teams ve stejném režimu, jaký byl na podzim. V pátek bude pro všechny žáky, kteří budou mít zájem doučování.  

Rozdělení žáků do skupin:

Do 1. skupiny patří žáci:        3.1

 Anderle, Balážová, Čečelický, Čermáková, Dachová, Feifičová, Glossová, Hrebeň, Hrušovská, Klímová, Sobotka.

Do 2. skupiny patří žáci:         3.2

 Lálová, Mužík, Nguyen, Novotný, Pačanová, Perez, Stejskal, Třasák, Vasovčáková, Zemánek, Toráčová.

Anglický jazyk bude také rozdělený na 2 skupiny. Paní uč. Petra Perez bude mít stejné rozdělení žáků, jen 1. skupina bude mít vyučování v pondělí od 8.00 – 8.30 a druhá skupina v úterý od 8.00 – 8.30. Ve středu bude na AJ pouze jedna skupina pro všechny žáky od 11.55 - 12.40.

Rozvrh třídy 3.C:

                  8.00 – 9.00                   9.10 – 10.10                  8.00 – 8.30             11.55 - 12.40

Pondělí -  2. sk. ČJ + PRV            1. sk. ČJ + PRV                1. sk.  AJ

Úterý     - 1. sk. ČJ + M                 2. sk. ČJ + M                   2. sk.  AJ

Středa   - 1. sk. M  + PRV             2. sk. M + PRV                                              1. i 2. sk. AJ

Čtvrtek  - 1. sk. ČJ + M                 2. sk. ČJ + M

Pátek     - 1. sk. ČJ + M                 2. sk. ČJ + M

 

Prosím, aby žáci měli připravené učebnice, sešity k danému předmětu. Budou také potřebovat penál, úkolníček i fólii.

 Děkuji všem rodičům za spolupráci! 

DO NOVÉHO ROKU VÁM VŠEM PŘEJI

HODNĚ ZDRAVÍ, ŠTĚSTÍ A ŽIVOTNÍ POHODY

LUCIE ONDRÁČKOVÁ

 


Písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění Covid-19 zde.

Vybudování odborných učeben na 15. ZŠ v Mostě

reg. číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013125

Cílem projektu je vybudování odborných učeben, zajištění bezbariérovosti školy, odpovídající úrovně konektivity a aktualizace naučné stezky na venkovním prostranství. V rámci projektu bude vybudována učebna cizích jazyků a IKT, učebna chemie, učebna fyziky a učebna přírodopisu. Zároveň dojde k rekonstrukci kabinetů jednotlivých učeben.

Díky realizaci projektu dojde k naplnění klíčových kompetencí (cizí jazyk, přírodní vědy, práce s digitálními technologiemi), které mají vazbu na budoucí uplatnění žáků na trhu práce.

Dotace: 18 494 161,83,- Kč

Vlastní zdroje: 2 054 906,88,- Kč

Celkem: 20 549 068,71,- Kč

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Jsme partnery Projektu „Podpora žáků ZŠ v Mostě“ s reg. číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011744

Realizujeme výstupy a jednotky výstupů aktivit zjednodušeného projektu Učení pro radost, úspěch, zdraví II
Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013982

 HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU:  Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku fyziky.
( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. (Vystaveno dne: 01. 09. 2014.  Aktualizováno 16. 11. 2017. Aktualizováno 11. 01. 2018. Aktualizováno 21. 01. 2020). Info : +420 603 839 532

Potvrzení o studiu či jiná obdobná potvrzení na základě telefonické domluvy s paní Janátovou na tel. +420 603 839 532.

 


Škola má STATUT Cvičné školy pedagogické praxe Střední pedagogické školy v Mostě