Studijní materiály pro žáky najdete zde.
Zpět
13.03.2021, Mgr. Lucie Ondráčková

DISTANČNÍ VÝUKA od 8.3.- 12.3.2021

Vážení rodiče a milé děti,

posílám vám probrané týdenní úkoly. Děkuji za přeposlání domácího úkolu, který je zadán na víkend. /ČJ- BÍLÁ VYJMENOVANÁ SLOVA - str. 23/ 1- vypsat slova na řádky./  Žáci si zapsali úkol do úkolníčku.

ÚKOLY:

Český jazyk- učebnice str. 84, 85, 86 / Zopakovat si zpaměti SLOVNÍ DRUHY, procvičovat vyjmenovaná slova po B, L, M, P, S, V -  naučit se zpaměti. /

Český jazyk - minutovky - str. 34, 35 .

Český jazyk - PS - Vyjmenovaná slova  - str. 20, 21, 22.

Český jazyk - čítanka - str. 115 -116.

Matematika - minutovky - str. 19, 20.

Matematika - učeb. 7 - str. 49, 50, 52.

Matematika - učeb. 8 - str. 22, 24, 25.

Procvičovat zpaměti násobkové řady č. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

Matematika - PS-GEO - str. 16, 17, 18, 19.

Matematika - UČ-GEO - str. 33, 34.

Prvouka - str. 40 - 43, 44 - 45 - jen přečíst. 

V pátek se vyučování od 10.20 -10.50 zúčastní celá třída!

Každý den by žáci měli číst z čítanky nebo ze své knihy.

Tento týden všichni žáci pracovali skvěle. Zaslouží si velkou pochvalu! smile

Vážení rodiče, velmi vám děkuji za spolupráci!   

                   Lucie Ondráčková


PATNÁCTÉ

ZÁPIS ROZHODNUTÍ

Rozhodnutí ředitelky školy - vydání rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání a odkladu povinné školní docházky a přijetí do přípravné třídy dne 30. 4. 2021 zde.

*****************

VIDIA-DIAGNOSTIKA, spol. s.r.o.

Souhlas rodičů či zákonných zástupců s testováním VIDIA DIAGNOSTICE s.r.o.  zde.

*****************

Projekt: Vybudování odborných učeben na 15. ZŠ v Mostě reg. číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013125

Cílem projektu je vybudování odborných učeben, zajištění bezbariérovosti školy, odpovídající úrovně konektivity a aktualizace naučné stezky na venkovním prostranství. V rámci projektu bude vybudována učebna cizích jazyků a IKT, učebna chemie, učebna fyziky a učebna přírodopisu. Zároveň dojde k rekonstrukci kabinetů jednotlivých učeben.
Díky realizaci projektu dojde k naplnění klíčových kompetencí (cizí jazyk, přírodní vědy, práce s digitálními technologiemi), které mají vazbu na budoucí uplatnění žáků na trhu práce.
Dotace: 18 494 161,83,- Kč
Vlastní zdroje: 2 054 906,88,- Kč
Celkem: 20 549 068,71,- Kč
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Plakát Projektu Podpora žáků v Mostě zde.

Jsme partnery Projektu „Podpora žáků ZŠ v Mostě“ s reg. číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011744

Projekt je financován z finančních zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu ČR.
Podrobněji o projektu zde.

Realizujeme výstupy a jednotky výstupů aktivit zjednodušeného projektu Učení pro radost, úspěch, zdraví II

Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013982

**************

 PRACOVNÍ MÍSTA - HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU:  

Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku fyziky( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. (Vystaveno dne: 01. 09. 2014.  Aktualizováno 16. 11. 2017. Aktualizováno 11. 01. 2018. Aktualizováno 21. 01. 2020). Info : +420 603 839 532
Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku tělesné výchovy na druhém stupni. ( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. Vystaveno dne 17. 02. 2021. Info : +420 603 839 532
Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku na prvním stupni. ( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . S nástupem 01. 09. 2021. Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. Vystaveno dne 08. 03. 2021. Info :+420 603 839 532
Potvrzení o studiu či jiná obdobná potvrzení na základě telefonické domluvy s paní Janátovou na tel. +420 603 839 532.
 

Škola má STATUT Cvičné školy pedagogické praxe Střední pedagogické školy v Mostě