Studijní materiály pro žáky najdete zde.
Zpět
09.11.2020, Mgr. Lucie Ondráčková

DISTANČNÍ VÝUKA od 9.- 13.11.

Vážení rodiče a milé děti,

posílám vám úkoly na tento týden. Učivo je určeno pro žáky, kteří nenavštěvují Teamsy nebo pro ty, co se výuky nemohou zúčastnit. Úkoly budeme společně plnit při výuce nebo je dokončíte samostatně jako procvičování učiva.

ÚKOLY:

Český jazyk- učebnice str. 34, 35, 36 – všechna cvičení ústně odůvodnit.

Procvičovat zpaměti vyj. slova po B.

Český jazyk - minutovky - str. 7 a 8.

Český jazyk - PS - Vyjmenovaná slova  - str. 7 a 8. / sešit je bílý- formát A4/

Písanka - str. 12, 13 – doplňte podle návodu v písance.

Matematika - minutovky - str. 9.

Matematika – pracovní sešit - str. 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46.

Procvičovat zpaměti násobkové řady č. 6, 7.

Naučit se zpaměti násobkovou řadu č. 8!

/ 0, 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80/

Prvouka - str. 16, 17 - jen přečíst. 

Na konci týdne budu ráda, když mi pošlete ofocenou stranu 8 ze zelených minutovek a  str. 13 z písanky. / Úkol je pro všechny žáky./

Každý den by žáci měli číst z čítanky nebo ze své knihy.

Rozvrh třídy 3.C:

                  8.00 – 9.00                   9.10 – 10.10                  8.00 – 8.30

Pondělí -  2. sk. ČJ + M                 1. sk. ČJ + M                   1. sk. AJ

Úterý     - 1. sk. ČJ + M                  2. sk. ČJ + M                   2. sk  AJ

Středa   - 1. sk. M  + PRV             2. sk. M + PRV       1.AJ 10.20-10.50  2.AJ 10.50-11.20

Čtvrtek  - 1. sk. ČJ + M                 2. sk. ČJ + M

Pátek     - 1. sk. ČJ + PRV              2. sk. ČJ + PRV

 Děkuji rodičům za skvělou spolupráci!    Lucie Ondráčková


Písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění Covid-19 zde.

Vybudování odborných učeben na 15. ZŠ v Mostě

reg. číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013125

Cílem projektu je vybudování odborných učeben, zajištění bezbariérovosti školy, odpovídající úrovně konektivity a aktualizace naučné stezky na venkovním prostranství. V rámci projektu bude vybudována učebna cizích jazyků a IKT, učebna chemie, učebna fyziky a učebna přírodopisu. Zároveň dojde k rekonstrukci kabinetů jednotlivých učeben.

Díky realizaci projektu dojde k naplnění klíčových kompetencí (cizí jazyk, přírodní vědy, práce s digitálními technologiemi), které mají vazbu na budoucí uplatnění žáků na trhu práce.

Dotace: 18 494 161,83,- Kč

Vlastní zdroje: 2 054 906,88,- Kč

Celkem: 20 549 068,71,- Kč

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Jsme partnery Projektu „Podpora žáků ZŠ v Mostě“ s reg. číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011744

Realizujeme výstupy a jednotky výstupů aktivit zjednodušeného projektu Učení pro radost, úspěch, zdraví II
Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013982

 HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU:  Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku fyziky.
( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. (Vystaveno dne: 01. 09. 2014.  Aktualizováno 16. 11. 2017. Aktualizováno 11. 01. 2018. Aktualizováno 21. 01. 2020). Info : +420 603 839 532

Potvrzení o studiu či jiná obdobná potvrzení na základě telefonické domluvy s paní Janátovou na tel. +420 603 839 532.

 


Škola má STATUT Cvičné školy pedagogické praxe Střední pedagogické školy v Mostě