Studijní materiály pro žáky najdete zde.
Zpět
27.11.2020, Mgr. Lucie Ondráčková

NÁVRAT ŽÁKŮ DO ŠKOLY

Vážení rodiče a milé děti,

v pondělí 30. 11. 2020 nastoupíme opět do školy. Do budovy budeme vstupovat bočním vchodem. Naše třída má vymezený čas nástupu v 7.50 hodin. Prosím o dodržení přesného času. Odchod žáků bude hlavním vchodem. 

Je nutné, aby žáci přišli do školy již s nasazenou rouškou. Budou ji mít po celou dobu své přítomnosti ve škole. Potřebují také náhradní roušku.  Prosím o teplejší oblečení, z důvodu častého větrání ve třídě.

Výuka bude probíhat podle původního rozvrhu naší třídy. Žáci si na pondělí přinesou do školy učebnice dle rozvrhu a zároveň všechny pracovní sešity, notýsek, úkolníček, penál, klíček od skříňky, přezůvky, svačinu, pití. 

Školní družina funguje pro žáky ve stejném režimu jako před uzavřením školy – informace najdete na webových stránkách.  ŠD je stále umístěna v pavilonu 1. stupně. Děti si vyzvednete opět bočním vchodem. Žáci mají automaticky přihlášené obědy od 30.11.

Děkuji všem rodičům za podporu a skvělou spolupráci po celou dobu distanční výuky!

                                                                            Lucie Ondráčková

 


Písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění Covid-19 zde.

Vybudování odborných učeben na 15. ZŠ v Mostě

reg. číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013125

Cílem projektu je vybudování odborných učeben, zajištění bezbariérovosti školy, odpovídající úrovně konektivity a aktualizace naučné stezky na venkovním prostranství. V rámci projektu bude vybudována učebna cizích jazyků a IKT, učebna chemie, učebna fyziky a učebna přírodopisu. Zároveň dojde k rekonstrukci kabinetů jednotlivých učeben.

Díky realizaci projektu dojde k naplnění klíčových kompetencí (cizí jazyk, přírodní vědy, práce s digitálními technologiemi), které mají vazbu na budoucí uplatnění žáků na trhu práce.

Dotace: 18 494 161,83,- Kč

Vlastní zdroje: 2 054 906,88,- Kč

Celkem: 20 549 068,71,- Kč

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Jsme partnery Projektu „Podpora žáků ZŠ v Mostě“ s reg. číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011744

Realizujeme výstupy a jednotky výstupů aktivit zjednodušeného projektu Učení pro radost, úspěch, zdraví II
Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013982

 HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU:  Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku fyziky.
( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. (Vystaveno dne: 01. 09. 2014.  Aktualizováno 16. 11. 2017. Aktualizováno 11. 01. 2018. Aktualizováno 21. 01. 2020). Info : +420 603 839 532

Potvrzení o studiu či jiná obdobná potvrzení na základě telefonické domluvy s paní Janátovou na tel. +420 603 839 532.

 


Škola má STATUT Cvičné školy pedagogické praxe Střední pedagogické školy v Mostě