Studijní materiály pro žáky najdete zde.
Zpět

Aktuality 3.C

INFORMACE

Aktuality 3.C

Pátek18.09.2020 Vážení rodiče a milé děti, školní rok 2020/2021 bude zahájen v pondělí 21. 9. 2020. V tento den si žáci přinesou aktovku, přezůvky, penál, úkolníček, svačinu, pití, roušku, zámek na šatní skříňku – 2x klíček se jménem, lístek s odchodem po vyučování sám, s doprovodem nebo do ŠD. Výuka proběhne od 8.…

Celý článek

PROCVIČOVÁNÍ UČIVA OD 8.9. - 14.9.

Aktuality 3.C

Středa09.09.2020 Vážení rodiče a milí žáci, pokud máte zájem, nabízím vám náměty k procvičování učiva ze 2. ročníku. Doporučuji, aby žáci každý den četli. Procvičili si tvrdé, měkké i obojetné souhlásky a zopakovali násobkové řady 2, 3, 4, 5. Učivo můžete procvičovat na webových stránkách: https://www.matys…

Celý článek

POMŮCKY DO 3. TŘÍDY

Aktuality 3.C

Středa26.08.2020 SPORTOVNÍ OBLEČENÍ NA TV Krátké kalhoty a tričko, sportovní obuv, švihadlo.  PENÁL 2 pera, 2 tužky č. 2, 1 tužka č. 3, 12 pastelek, guma, nůžky, malé pravítko. Tuhá průsvitná fólie A4, obaly na učebnice, kružítko, pravítko 30 cm, trojúhelník.  KUFŘÍK NA VV Vodové a temperové barvy, tuš, ště…

Celý článek

Přejít na stránku: 1

Písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění Covid-19 zde.

Jsme partnery Projektu „Podpora žáků ZŠ v Mostě“ s reg. číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011744

Realizujeme výstupy a jednotky výstupů aktivit zjednodušeného projektu Učení pro radost, úspěch, zdraví II
Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013982

 HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU:  Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku fyziky.
( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. (Vystaveno dne: 01. 09. 2014.  Aktualizováno 16. 11. 2017. Aktualizováno 11. 01. 2018. Aktualizováno 21. 01. 2020). Info : +420 603 839 532

Potvrzení o studiu či jiná obdobná potvrzení na základě telefonické domluvy s paní Janátovou na tel. +420 603 839 532.

 


Škola má STATUT Cvičné školy pedagogické praxe Střední pedagogické školy v Mostě