Studijní materiály pro žáky najdete zde.
Zpět

Aktuality 3.C

DISTANČNÍ VÝUKA od 15.1.- 18.1.2021

Aktuality 3.C

Pátek22.01.2021 Vážení rodiče, v minulém týdnu všichni žáci pracovali při výuce velmi dobře. Zaslouží si velkou pochvalu! Píši vám úkoly, které jsme v minulém týdnu zvládli. Kdo se výuky nezúčastňuje nebo se z výuky odpojí, úkoly mu posílám. Děkuji za přeposlání domácího úkolu. /Mat. min. str. 1/2./ V pátek si žá…

Celý článek

DISTANČNÍ VÝUKA od 18.- 22.1.2021

Aktuality 3.C

Pátek22.01.2021 Vážení rodiče, všichni žáci pracovali při výuce velmi dobře. Opět si zaslouží velkou pochvalu! Píši vám úkoly, které jsme v tomto týdnu zvládli. Kdo se výuky nezúčastňuje nebo se z výuky odpojí, úkoly mu posílám. Děkuji za přeposlání domácího úkolu, který je zadán na víkend. /ČJ- uč.str. 58/3, cvi…

Celý článek

DISTANČNÍ VÝUKA od 11.- 15.1.2021

Aktuality 3.C

Středa13.01.2021 Vážení rodiče, v týdnu od 11.1.- 15.1. dojde ke změně rozvrhu. K danému rozvrhu přibudou každému žákovi 2 hodiny a v pátek mohou využít doučování. Rozdělení skupin 1. a 2. se nemění.  Do skupiny 3.3 patří žáci: Balážová, Čermáková, Feifičová, Glossová, Hrušovská, Klímová, Perez, Vasovčáková. Do …

Celý článek

DISTANČNÍ VÝUKA OD 4.1.2021

Aktuality 3.C

Neděle03.01.2021 Vážení rodiče a milé děti, od pondělí 4. 1. opět začíná distanční výuka. Třída bude rozdělena do dvou skupin. Žáci už jsou na výuku zvyklí a budou mít více času na procvičení učiva. Vyučování bude probíhat podle rozvrhu přes aplikaci Teams ve stejném režimu, jaký byl na podzim. V pátek bude pro vše…

Celý článek

NÁVRAT ŽÁKŮ DO ŠKOLY

Aktuality 3.C

Pátek27.11.2020 Vážení rodiče a milé děti, v pondělí 30. 11. 2020 nastoupíme opět do školy. Do budovy budeme vstupovat bočním vchodem. Naše třída má vymezený čas nástupu v 7.50 hodin. Prosím o dodržení přesného času. Odchod žáků bude hlavním vchodem.  Je nutné, aby žáci přišli do školy již s nasazenou rouškou. Bu…

Celý článek

DISTANČNÍ VÝUKA od 23.- 27.11.

Aktuality 3.C

Neděle22.11.2020 Vážení rodiče, v minulém týdnu všichni žáci pracovali při výuce opět velmi dobře. Zaslouží si velkou pochvalu! Posílám dětem úkoly na následující týden. Učivo je stále určeno pro žáky, kteří nenavštěvují Teamsy nebo pro ty, co se výuky nemohou zúčastnit. Úkoly budeme společně plnit při výuce nebo …

Celý článek

DISTANČNÍ VÝUKA od 16.- 20.11.

Aktuality 3.C

Neděle15.11.2020 Vážení rodiče, v minulém týdnu všichni žáci pracovali při výuce velmi dobře. Zaslouží si velkou pochvalu! Posílám dětem úkoly na tento týden. Učivo je stále určeno pro žáky, kteří nenavštěvují Teamsy nebo pro ty, co se výuky nemohou zúčastnit. Úkoly budeme společně plnit při výuce nebo je žáci dok…

Celý článek

DISTANČNÍ VÝUKA od 9.- 13.11.

Aktuality 3.C

Pondělí09.11.2020 Vážení rodiče a milé děti, posílám vám úkoly na tento týden. Učivo je určeno pro žáky, kteří nenavštěvují Teamsy nebo pro ty, co se výuky nemohou zúčastnit. Úkoly budeme společně plnit při výuce nebo je dokončíte samostatně jako procvičování učiva. ÚKOLY: Český jazyk- učebnice str. 34, 35, 36 – v…

Celý článek

Online třídní schůzka

Aktuality 3.C

Pondělí09.11.2020 Vážení rodiče, ve středu dne 11. 11. 2020 proběhne třídní schůzka online. Setkání se uskuteční prostřednictvím aplikace Teams - stejně jako funguje spojení se žáky. Z technických důvodů proběhne třídní schůzka na dvě skupiny. /Jak jsou rozdělené skupiny dětí na výuku./ skupina rodičů v 16.00 …

Celý článek

DISTANČNÍ VÝUKA od 2.11.- 8.11.

Aktuality 3.C

Úterý03.11.2020 Vážení rodiče, milé děti, posílám vám úkoly na tento týden. Učivo je určeno pro žáky, kteří nenavštěvují Teamsy nebo pro ty, co se výuky nemohou zúčastnit. ÚKOLY: Český jazyk- učebnice str. 25 – 29, 30 - 33 - jen ústně přečíst. Procvičovat zpaměti vyj. slova po B. Český jazyk - minutovky - str.…

Celý článek

Přejít na stránku: 13

Písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění Covid-19 zde.

Vybudování odborných učeben na 15. ZŠ v Mostě

reg. číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013125

Cílem projektu je vybudování odborných učeben, zajištění bezbariérovosti školy, odpovídající úrovně konektivity a aktualizace naučné stezky na venkovním prostranství. V rámci projektu bude vybudována učebna cizích jazyků a IKT, učebna chemie, učebna fyziky a učebna přírodopisu. Zároveň dojde k rekonstrukci kabinetů jednotlivých učeben.

Díky realizaci projektu dojde k naplnění klíčových kompetencí (cizí jazyk, přírodní vědy, práce s digitálními technologiemi), které mají vazbu na budoucí uplatnění žáků na trhu práce.

Dotace: 18 494 161,83,- Kč

Vlastní zdroje: 2 054 906,88,- Kč

Celkem: 20 549 068,71,- Kč

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Jsme partnery Projektu „Podpora žáků ZŠ v Mostě“ s reg. číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011744

Realizujeme výstupy a jednotky výstupů aktivit zjednodušeného projektu Učení pro radost, úspěch, zdraví II
Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013982

 HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU:  Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku fyziky.
( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. (Vystaveno dne: 01. 09. 2014.  Aktualizováno 16. 11. 2017. Aktualizováno 11. 01. 2018. Aktualizováno 21. 01. 2020). Info : +420 603 839 532

Potvrzení o studiu či jiná obdobná potvrzení na základě telefonické domluvy s paní Janátovou na tel. +420 603 839 532.

 


Škola má STATUT Cvičné školy pedagogické praxe Střední pedagogické školy v Mostě