Studijní materiály pro žáky najdete zde.
Zpět

Aktuality 3.C

DISTANČNÍ VÝUKA od 23.- 27.11.

Aktuality 3.C

Neděle22.11.2020 Vážení rodiče, v minulém týdnu všichni žáci pracovali při výuce opět velmi dobře. Zaslouží si velkou pochvalu! Posílám dětem úkoly na následující týden. Učivo je stále určeno pro žáky, kteří nenavštěvují Teamsy nebo pro ty, co se výuky nemohou zúčastnit. Úkoly budeme společně plnit při výuce nebo …

Celý článek

DISTANČNÍ VÝUKA od 16.- 20.11.

Aktuality 3.C

Neděle15.11.2020 Vážení rodiče, v minulém týdnu všichni žáci pracovali při výuce velmi dobře. Zaslouží si velkou pochvalu! Posílám dětem úkoly na tento týden. Učivo je stále určeno pro žáky, kteří nenavštěvují Teamsy nebo pro ty, co se výuky nemohou zúčastnit. Úkoly budeme společně plnit při výuce nebo je žáci dok…

Celý článek

DISTANČNÍ VÝUKA od 9.- 13.11.

Aktuality 3.C

Pondělí09.11.2020 Vážení rodiče a milé děti, posílám vám úkoly na tento týden. Učivo je určeno pro žáky, kteří nenavštěvují Teamsy nebo pro ty, co se výuky nemohou zúčastnit. Úkoly budeme společně plnit při výuce nebo je dokončíte samostatně jako procvičování učiva. ÚKOLY: Český jazyk- učebnice str. 34, 35, 36 – v…

Celý článek

Online třídní schůzka

Aktuality 3.C

Pondělí09.11.2020 Vážení rodiče, ve středu dne 11. 11. 2020 proběhne třídní schůzka online. Setkání se uskuteční prostřednictvím aplikace Teams - stejně jako funguje spojení se žáky. Z technických důvodů proběhne třídní schůzka na dvě skupiny. /Jak jsou rozdělené skupiny dětí na výuku./ skupina rodičů v 16.00 …

Celý článek

DISTANČNÍ VÝUKA od 2.11.- 8.11.

Aktuality 3.C

Úterý03.11.2020 Vážení rodiče, milé děti, posílám vám úkoly na tento týden. Učivo je určeno pro žáky, kteří nenavštěvují Teamsy nebo pro ty, co se výuky nemohou zúčastnit. ÚKOLY: Český jazyk- učebnice str. 25 – 29, 30 - 33 - jen ústně přečíst. Procvičovat zpaměti vyj. slova po B. Český jazyk - minutovky - str.…

Celý článek

2. Domácí práce od 19. - 25. 10.

Aktuality 3.C

Úterý03.11.2020 Vážení rodiče, velmi vám děkuji za zpětnou vazbu, jak zvládáte úkoly. Milé děti, těší mě, že jste snaživé. Posílám vám úkoly na další týden. Na konci týdne budu ráda, když mi pošlete ofocenou stranu 3 ze zelených minutovek/ pokud máte možnost/. Český jazyk- učebnice str. 22 - 23 - 24 jen ústně přeč…

Celý článek

2. ONLINE VÝUKA 2.11. - 6.11.

Aktuality 3.C

Pátek30.10.2020 Vážení rodiče, vzhledem k situaci, která nastala, bude výuka probíhat podle rozvrhu, který bude platit od 2.11.2020. Žáci budou rozděleni do 2 skupin. V menších skupinách se bude žákům lépe pracovat. Já budu mít příležitost častěji školáky vyvolávat. Všechny skupiny budou probírat stejné učivo. V…

Celý článek

1.ONLINE VÝUKA 19.10. - 23.10.

Aktuality 3.C

Pátek30.10.2020 Vážení rodiče a milé děti, v tomto týdnu jsme se začali učit přes aplikaci Teams. Děti jsou milé a snaživé. S počítačem se brzy skamarádily. Občas se nám seká zvuk i obraz. Pokud se tak stane, žáci počkají a až jim to opět naskočí, budou v práci pokračovat s námi a to co nestihli, dokončí až po v…

Celý článek

PODZIMNÍ PRÁZDNINY- AJ

Aktuality 3.C

Neděle25.10.2020 Dobrý den milí rodiče i milé děti,  děkuji všem, kteří mi odeslali videa i DÚ. Zasílám vám domácí práci na příští týden, prosím o zpětné odeslání do úterý 27. 10. Pracovní list není nutné tisknout pokud nemůžete, stačí, když si děti vezmou školní sešit a odpovědi napíšou tam + ofotit a poslat na em…

Celý článek

PODZIMNÍ PRÁZDNINY

Aktuality 3.C

Neděle25.10.2020 Vážení rodiče a milé děti, velmi vám děkuji za účast v online výuce. Do neděle jsem od vás dostávala ofocenou stranu s úkolem z ČJ. Všechny práce hodnotím jedničkou.  V následujícím týdnu od 26.10. do 30.10. mají žáci podzimní prázdniny. Online výuka nebude. V polovině dalšího týdne napíši na web …

Celý článek

Přejít na stránku: 13
PATNÁCTÉ

ZÁPIS ROZHODNUTÍ

Rozhodnutí ředitelky školy - vydání rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání a odkladu povinné školní docházky a přijetí do přípravné třídy dne 30. 4. 2021 zde.

*****************

VIDIA-DIAGNOSTIKA, spol. s.r.o.

Souhlas rodičů či zákonných zástupců s testováním VIDIA DIAGNOSTICE s.r.o.  zde.

*****************

Projekt: Vybudování odborných učeben na 15. ZŠ v Mostě reg. číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013125

Cílem projektu je vybudování odborných učeben, zajištění bezbariérovosti školy, odpovídající úrovně konektivity a aktualizace naučné stezky na venkovním prostranství. V rámci projektu bude vybudována učebna cizích jazyků a IKT, učebna chemie, učebna fyziky a učebna přírodopisu. Zároveň dojde k rekonstrukci kabinetů jednotlivých učeben.
Díky realizaci projektu dojde k naplnění klíčových kompetencí (cizí jazyk, přírodní vědy, práce s digitálními technologiemi), které mají vazbu na budoucí uplatnění žáků na trhu práce.
Dotace: 18 494 161,83,- Kč
Vlastní zdroje: 2 054 906,88,- Kč
Celkem: 20 549 068,71,- Kč
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Plakát Projektu Podpora žáků v Mostě zde.

Jsme partnery Projektu „Podpora žáků ZŠ v Mostě“ s reg. číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011744

Projekt je financován z finančních zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu ČR.
Podrobněji o projektu zde.

Realizujeme výstupy a jednotky výstupů aktivit zjednodušeného projektu Učení pro radost, úspěch, zdraví II

Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013982

**************

 PRACOVNÍ MÍSTA - HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU:  

Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku fyziky( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. (Vystaveno dne: 01. 09. 2014.  Aktualizováno 16. 11. 2017. Aktualizováno 11. 01. 2018. Aktualizováno 21. 01. 2020). Info : +420 603 839 532
Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku tělesné výchovy na druhém stupni. ( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. Vystaveno dne 17. 02. 2021. Info : +420 603 839 532
Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku na prvním stupni. ( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . S nástupem 01. 09. 2021. Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. Vystaveno dne 08. 03. 2021. Info :+420 603 839 532
Potvrzení o studiu či jiná obdobná potvrzení na základě telefonické domluvy s paní Janátovou na tel. +420 603 839 532.
 

Škola má STATUT Cvičné školy pedagogické praxe Střední pedagogické školy v Mostě