Studijní materiály pro žáky najdete zde.
Zpět

Aktuality 3.C

HOMEWORK 1. (domácí práce)19.10. - 25.10.

Aktuality 3.C

Pátek16.10.2020 Dobrý den, drazí rodiče i drahé děti,  můžete si zprovoznit aplikaci MS Teams (info jak na to od pí.uč.třídní na webu školy) přes které můžeme komunikovat. Skupinu ​3. C English​ jsem již na MS Teams vytvořila a dala jsem tam odkazy na některé stránky, kde si děti mohou opakovat slovní zásobu i výs…

Celý článek

TEAMS

Aktuality 3.C

Pátek16.10.2020 Vážení rodiče, v pondělí 19.10. v 9.30 začne výuka přes Teamsy.  Zde vám posílám návod k přihlášení. Přihlášení k Teams: 1. Klikni zde a pak dejte Přihlásit 2. Zadejte jméno (email): jmeno.prijmeni@mostzs15.cz, heslo: Heslo 12345 Budete vyzváni k zadání nového hesla. Mělo by obsahovat velké …

Celý článek

1. Domácí práce od 14. - 18. 10.

Aktuality 3.C

Středa14.10.2020 Vážení rodiče a milé děti, posílám vám úkoly na tento týden. Český jazyk- učebnice str. 16 - 17 - jen ústně přečíst. Český jazyk - minutovky - str. 3/ 1 sloupec. Písanka str. 7- napište jen t, ť, tele, síť a tiskací slova. Matematika - minutovky - str. 6/11a, b, 12a. Prvouka - str. 13 - jen pře…

Celý článek

DISTANČNÍ VÝUKA

Aktuality 3.C

Úterý13.10.2020 Vážení rodiče, od 14.10. dojde k uzavření škol a je nařízena distanční výuka. Zítra dopoledne zadám na školní web úkoly, které by žáci měli vypracovat do neděle. Dnes všichni obdrželi pracovní sešity. V neděli 18.10. upřesním, jak bude probíhat výuka od 19.- 23.10. 2020. Podzimní prázdniny jsou o…

Celý článek

ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ

Aktuality 3.C

Úterý13.10.2020 Vážení rodiče, zjišťujeme Váš zájem o školní stravování v době distanční výuky od čtvrtka 15.10. do 23.10.2020. V případě zájmu kontaktujte zítra 14.10.2020 do 10,00 hod. vedoucí školní jídelny na mobil 603 839 548 / volání, SMS/. Velmi děkujeme.

Celý článek

INFORMACE

Aktuality 3.C

Pátek18.09.2020 Vážení rodiče a milé děti, školní rok 2020/2021 bude zahájen v pondělí 21. 9. 2020. V tento den si žáci přinesou aktovku, přezůvky, penál, úkolníček, svačinu, pití, roušku, zámek na šatní skříňku – 2x klíček se jménem, lístek s odchodem po vyučování sám, s doprovodem nebo do ŠD. Výuka proběhne od 8.…

Celý článek

PROCVIČOVÁNÍ UČIVA OD 8.9. - 14.9.

Aktuality 3.C

Středa09.09.2020 Vážení rodiče a milí žáci, pokud máte zájem, nabízím vám náměty k procvičování učiva ze 2. ročníku. Doporučuji, aby žáci každý den četli. Procvičili si tvrdé, měkké i obojetné souhlásky a zopakovali násobkové řady 2, 3, 4, 5. Učivo můžete procvičovat na webových stránkách: https://www.matys…

Celý článek

Přejít na stránku: 124
PATNÁCTÉ

ZÁPIS ROZHODNUTÍ

Rozhodnutí ředitelky školy - vydání rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání a odkladu povinné školní docházky a přijetí do přípravné třídy dne 30. 4. 2021 zde.

*****************

VIDIA-DIAGNOSTIKA, spol. s.r.o.

Souhlas rodičů či zákonných zástupců s testováním VIDIA DIAGNOSTICE s.r.o.  zde.

*****************

Projekt: Vybudování odborných učeben na 15. ZŠ v Mostě reg. číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013125

Cílem projektu je vybudování odborných učeben, zajištění bezbariérovosti školy, odpovídající úrovně konektivity a aktualizace naučné stezky na venkovním prostranství. V rámci projektu bude vybudována učebna cizích jazyků a IKT, učebna chemie, učebna fyziky a učebna přírodopisu. Zároveň dojde k rekonstrukci kabinetů jednotlivých učeben.
Díky realizaci projektu dojde k naplnění klíčových kompetencí (cizí jazyk, přírodní vědy, práce s digitálními technologiemi), které mají vazbu na budoucí uplatnění žáků na trhu práce.
Dotace: 18 494 161,83,- Kč
Vlastní zdroje: 2 054 906,88,- Kč
Celkem: 20 549 068,71,- Kč
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Plakát Projektu Podpora žáků v Mostě zde.

Jsme partnery Projektu „Podpora žáků ZŠ v Mostě“ s reg. číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011744

Projekt je financován z finančních zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu ČR.
Podrobněji o projektu zde.

Realizujeme výstupy a jednotky výstupů aktivit zjednodušeného projektu Učení pro radost, úspěch, zdraví II

Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013982

**************

 PRACOVNÍ MÍSTA - HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU:  

Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku fyziky( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. (Vystaveno dne: 01. 09. 2014.  Aktualizováno 16. 11. 2017. Aktualizováno 11. 01. 2018. Aktualizováno 21. 01. 2020). Info : +420 603 839 532
Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku tělesné výchovy na druhém stupni. ( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. Vystaveno dne 17. 02. 2021. Info : +420 603 839 532
Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku na prvním stupni. ( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . S nástupem 01. 09. 2021. Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. Vystaveno dne 08. 03. 2021. Info :+420 603 839 532
Potvrzení o studiu či jiná obdobná potvrzení na základě telefonické domluvy s paní Janátovou na tel. +420 603 839 532.
 

Škola má STATUT Cvičné školy pedagogické praxe Střední pedagogické školy v Mostě