Zpět
10.09.2019, Mgr. Lucie Urbanová

Dopravní hřiště

6.9. jsme byli na dopravním hřišti. Nejprve se žáci naučili trochu teorie (pravidla silničního provozu, dopravní značky ...), pak si vše ověřili v praxi. Moc se všem líbilo:-)

https://ctvrtaazmostu.rajce.idnes.cz/


Jsme partnery Projektu „Podpora žáků ZŠ v Mostě“ s reg. číslem

CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011744

 HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU:  Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku fyziky.
( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. (Vystaveno dne: 01. 09. 2014.  Aktualizováno 16. 11. 2017. Aktualizováno 11. 01. 2018)