Studijní materiály pro žáky najdete zde.
Zpět
30.08.2020, Mgr. Bc. Oldřiška Ráczová

Opakování učiva 3.ročníku - týden 2. 9. - 4. 9. 2020

Mnozí jste projevili zájem o opakování učiva do 21. 9. 2020. Vždy vám jej připravím na týden.

Nabízím pracovní listy k dobrovolnému opakování učiva z předchozího školního roku. Totéž učivo naleznete v Bakalářích.

Český jazyk

Doplň y,ý/i, í po tvrdých a měkkých slabikách:

  • Neh__bej se, bílá n__tka, rozladěná k__tara, lesn__ t__cho, velká chy__ba, oranžová d__ně, n__ní zač__náme, mladá d__vka, r__bař__cí volavka, hmyzí t__kadla, růžová ž__žala, š__roká cesta, c__vka do š__cího stroje, j__ný svetr, d__voká ř__čka

  • Vodní ž__voč__ch, pracovní t__den, oslí h__kání, ř__d__čský průkaz, k__selé ovoce, ch__stá oběd, Karel š__šlá, č__lá r__bka, hustý d__m, plotová t__čka, c__tronová šťáva, n__tovat plech, j__novatka, t_chošlápek, n__mrá se v j__dle

 

  • C__zí člověk, loutkové d__vadlo, Mn__chův T__nec, č__perné štěně, t__kot hod__n, kon__vka na vodu, ž__rafí mládě, d__vný poc__t, h__čkané d—tě, š__kovný chlapec, n__kdo n__kde nebyl, řeř__cha, J—rka J—routka, hod__nové k__vadlo, ch__trý pes, nábytková d__ha, město N__mburk

 

Doplň p - b, h – ch, v - f, z - s, ž – š, ď – ť, d – t:

  • Listono__, dřevěný sru__, sněžný mu__, první sní__, dětský smí__, protržená hrá__, malý no__, velká lo__, cihlová su__, su__ na vodu, hl__ vody, zahradní kone__, spolužák Kryšto__, syn Václa__, bratr Jaku__, tmavý skle__, šedý hro__, žlutý ko__, tenký le__, kravský ro__, prádelní ko__, hluboká kalu__, úzká la__, vysoká ze_, vyhlídkový le__
  • Chybějící la__ka v plotě, děravá lo__ka na vodě, upletená pomlá__ka, ste__ka odvahy, kou__ky sýra, pa__ka chleba, malá ža__ka, horká polé__ka, ořezaná tu__ka, nová pohá__ka, sí__ka na ryby, hou__ka s kmínem, borová ši__ka, kamará__ka Zla__ka, vaječné skořá__ky, školní ta__ka, vysoké podpa__ky, sl__žky a sluhové, čokoládová hru__ka

 

Doplň y, ý/ i, í  po b-:

  • Nab__l si mob__l, dob__vatelé hradu, nab__l bohatství, dřevěný příb__tek, nové b__dliště, dlouhé b__dlo, sb__t prkna, zb__tek oběda, vyječný b__lek, nebo__vatelný b__t, kožený b__č, B__střice pod Hostýnem, dob_tčí farma, ob__čejný čaj, zb__tečný poplach, rozb__tý talíř, malý b__ček, Velké B—lovice, moudrá b__linkářka, Zb__něk, horská b__střina, ub__vající měsíc, přeb__tek peněz, b__telný stůl, nový náb__tek, město B__lina, Dlouhý, Široký a B__strozraký, papouščí b__dýlko, b__linková mast

 

Matematika

36 + 42 =          25 + 21 =          33 + 66 =          47 + 13 =          58 + 32 =

19 + 70 =          61 + 40 =          75 + 24 =          93 + 12 =          89 + 11 =

29 + 14 =          88 + 16 =          74 + 27 =          58 + 33 =          67 + 25 =

98 +  9  =          75 + 26 =           54 +  39 =         67 + 48 =          17 + 57 =

 

Vyřeš slovní úlohy:

  • Tričko stálo 186,-, kalhoty 560,- a 4 páry ponožek  80,-. Kolik stálo oblečení?
  • Maminka šla s 3 dětmi do kina. Vstupné pro dospělého bylo 80 Kč,

            pro děti 40 Kč. Kolik zaplatila maminka za vstupenky? Kolik jí vrátili        

            peněz, když platila pětistovkou?

 

  • Tatínek nakupoval benzín za 800,- a olej do motoru za 195,-. Kolik zaplatil celkem?

 

  • Ema si kupovala 5 sešitů za 4 Kč, 4 sešity za 3 Kč a jeden velký sešit

            za 12 Kč. Bude jí stačit padesátikoruna?


PATNÁCTÉ

ZÁPIS ROZHODNUTÍ

Rozhodnutí ředitelky školy - vydání rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání a odkladu povinné školní docházky a přijetí do přípravné třídy dne 30. 4. 2021 zde.

*****************

VIDIA-DIAGNOSTIKA, spol. s.r.o.

Souhlas rodičů či zákonných zástupců s testováním VIDIA DIAGNOSTICE s.r.o.  zde.

*****************

Projekt: Vybudování odborných učeben na 15. ZŠ v Mostě reg. číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013125

Cílem projektu je vybudování odborných učeben, zajištění bezbariérovosti školy, odpovídající úrovně konektivity a aktualizace naučné stezky na venkovním prostranství. V rámci projektu bude vybudována učebna cizích jazyků a IKT, učebna chemie, učebna fyziky a učebna přírodopisu. Zároveň dojde k rekonstrukci kabinetů jednotlivých učeben.
Díky realizaci projektu dojde k naplnění klíčových kompetencí (cizí jazyk, přírodní vědy, práce s digitálními technologiemi), které mají vazbu na budoucí uplatnění žáků na trhu práce.
Dotace: 18 494 161,83,- Kč
Vlastní zdroje: 2 054 906,88,- Kč
Celkem: 20 549 068,71,- Kč
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Plakát Projektu Podpora žáků v Mostě zde.

Jsme partnery Projektu „Podpora žáků ZŠ v Mostě“ s reg. číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011744

Projekt je financován z finančních zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu ČR.
Podrobněji o projektu zde.

Realizujeme výstupy a jednotky výstupů aktivit zjednodušeného projektu Učení pro radost, úspěch, zdraví II

Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013982

**************

 PRACOVNÍ MÍSTA - HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU:  

Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku fyziky( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. (Vystaveno dne: 01. 09. 2014.  Aktualizováno 16. 11. 2017. Aktualizováno 11. 01. 2018. Aktualizováno 21. 01. 2020). Info : +420 603 839 532
Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku tělesné výchovy na druhém stupni. ( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. Vystaveno dne 17. 02. 2021. Info : +420 603 839 532
Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku na prvním stupni. ( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . S nástupem 01. 09. 2021. Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. Vystaveno dne 08. 03. 2021. Info :+420 603 839 532
Potvrzení o studiu či jiná obdobná potvrzení na základě telefonické domluvy s paní Janátovou na tel. +420 603 839 532.
 

Škola má STATUT Cvičné školy pedagogické praxe Střední pedagogické školy v Mostě