Zpět
03.09.2019, Mgr. Lucie Urbanová

Plán na první týden nového školního roku

Milí rodiče a žáčci 4.A, léto a prázdniny jsou za námi a před námi je první týden nového školního roku. Jak bude vypadat?

Rozdáme si učebnice, povíme si něco o školním řádu, organizaci školního roku, sestavíme třídní pravidla. A samozřejmě už si pomalu osvěžíme to, co jsme se naučili v loňském roce. Čeká nás i návštěva dopravního hřiště. 

Tak s chutí do toho:-)


Jsme partnery Projektu „Podpora žáků ZŠ v Mostě“ s reg. číslem

CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011744

 HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU:  Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku fyziky.
( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. (Vystaveno dne: 01. 09. 2014.  Aktualizováno 16. 11. 2017. Aktualizováno 11. 01. 2018)