Studijní materiály pro žáky najdete zde.
Zpět
06.09.2020, Mgr. Bc. Oldřiška Ráczová

Procvičování učiva- 7. -11. 9. 2020

Dobrý den, velice děkuji těm, kteří se aktivně zapojili a úlohy již úspěšně vyyřešili a poslali k hodnocení. Vám, kteří ještě váháte, nebojte a pusťte se s chutí do práce:

Matematika

200+300=                   650+220=                   325+33=                   235+80=                       529+133=

500+400=                   440+150=                   662+22=                   122+90=                       441+227=

100+700=                   760+230=                   791+104=                 335+85=                      652+326=

600+300=                   280+310=                   356+441=                 444+77=                      725+196=

1000-200=                  830-210=                    986-364=                 775-90=                       987-264=

900-700=                    670-430=                    485-222=                 916-20=                        826-250=

600-400=                    550-340=                    259-147=                 832-55=                        473-296=

1000-500=                1000-550=                   834-322=                 536-88=                        315-156=

 

 

 • Mikina stála 428,-. Bunda byla o 470,- dražší. Kolik stála bunda? (Zkus spočítat, kolik stály obě věci dohromady?)

 

 • Pan Novák měl tisícikorunu. Zaplatil za benzín 658,-. Kolik mu vrátili? Stačil zbytek peněz na servis pneumatik, kde měl zaplatit 360 Kč?

 

 • V sadu se sklidilo 258 tun hrušek, 130 tun švestek a 321 tun podzimních jablek. Kolik tun ovoce se sklidilo?

 

 • Na stavbu se mělo odvézt 985 kusů tvárnic. Na nákladní vůz se jich 132 nevešlo. Kolik tvárnic bylo naloženo?

Násobení naleznete zde, zde, zde a zde

Český jazyk- procvičování vyjmenovaných slov

Doplň –i, -í/ -y, -ý

 • Studený l__stopad, l__ný kocour, l__bovolná kniha, zelené l__stky, l__skové oříšky, l__ché číslo, l__žařské potřeby, nal__čený klaun, keř l__kovec, l__kový provaz, nesl__chaná věc, houba l__ška, sourozenci L__bor a L__buše, uml__t obilí, ruční ml__nek, bl__skavý kámen, l__pový čaj, pol__kat pilulky, bl__zká vesnice, pl__nový hořák, skřítek pl__vajzník, nepl__tvat vodou, spl__vat s davem, pl__šový medvěd, sl__tina kovů, kachna l__ska černá, l__tkový sval, nové l__no, l__bezná vůně, zal__bil se jí
 • Podej m__ lžičku, m__nepůjdeme, m__nulý týden, m__sto M__chala, stavební m__chačka, m__lý člověk, m__lí se, svat M__kuláš, bratr M__lan, M__luše m__la nádobí, nová m__šlenka, nedom__šlený krok, káně m__šilov, hlem__ždí tempo, uzam__katelná m__stnost, nebezpečný sm__k, m__t vstupenku, vym__cený les, um__stit nábytek, hlodavec m__šice, ochm__řené semínko, m__sit těsto, houslový sm__čec, kovářské dm__chadlo, Litom__šl, m__loval koně, medvídek m__val, m__t nové auto šamponem, m__vá bolesti hlavy, um__něné dítě, m__nout branku
 • P__šná princezna, podivný ptakop__sk, slep__š si knihu, p__tlíček koření, netop__ří let, slep__ší ýkryt, p__lová zrnka, p__l limonádu, žlutý p__l, kop__tníci, hrál na p__kolu, hra na p__kanou, odp__kal si trest, načep__řený vrabec, klop__tnul o kořel, třp__tivý šperk, zap__řený záhon, dívka se zap__řila, p__chá ho v boku, houba p__chavka

 

Doplň slovní druhy:

 • Kralovat – vytvoř podstatné jméno:
 • Koza – vytvoř přídavné jméno:
 • Podtrhni zájmena: Náš děda si nikomu nestěžoval.
 • Napiš číslovku: Máme doma psa, kočku a křečka. Mám doma ______zvířata.
 • Krmení -vymysli sloveso:
 • Jdeme z kopce. Jdeme _________. Vymysli příslovce.
 • Vyber předložky: nad, u, nahoře, pod, u, vlevo, aha
 • Doplň vhodnou spojku: Nemohl jít ven, ________pršelo.
 • Doplň vhodnou částici: ____je hezké počasí.
 • Doplň citoslovce: Kráva dělá _______. Na dveře se ozvalo _______, _______.

PATNÁCTÉ

ZÁPIS ROZHODNUTÍ

Rozhodnutí ředitelky školy - vydání rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání a odkladu povinné školní docházky a přijetí do přípravné třídy dne 30. 4. 2021 zde.

*****************

VIDIA-DIAGNOSTIKA, spol. s.r.o.

Souhlas rodičů či zákonných zástupců s testováním VIDIA DIAGNOSTICE s.r.o.  zde.

*****************

Projekt: Vybudování odborných učeben na 15. ZŠ v Mostě reg. číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013125

Cílem projektu je vybudování odborných učeben, zajištění bezbariérovosti školy, odpovídající úrovně konektivity a aktualizace naučné stezky na venkovním prostranství. V rámci projektu bude vybudována učebna cizích jazyků a IKT, učebna chemie, učebna fyziky a učebna přírodopisu. Zároveň dojde k rekonstrukci kabinetů jednotlivých učeben.
Díky realizaci projektu dojde k naplnění klíčových kompetencí (cizí jazyk, přírodní vědy, práce s digitálními technologiemi), které mají vazbu na budoucí uplatnění žáků na trhu práce.
Dotace: 18 494 161,83,- Kč
Vlastní zdroje: 2 054 906,88,- Kč
Celkem: 20 549 068,71,- Kč
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Plakát Projektu Podpora žáků v Mostě zde.

Jsme partnery Projektu „Podpora žáků ZŠ v Mostě“ s reg. číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011744

Projekt je financován z finančních zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu ČR.
Podrobněji o projektu zde.

Realizujeme výstupy a jednotky výstupů aktivit zjednodušeného projektu Učení pro radost, úspěch, zdraví II

Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013982

**************

 PRACOVNÍ MÍSTA - HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU:  

Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku fyziky( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. (Vystaveno dne: 01. 09. 2014.  Aktualizováno 16. 11. 2017. Aktualizováno 11. 01. 2018. Aktualizováno 21. 01. 2020). Info : +420 603 839 532
Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku tělesné výchovy na druhém stupni. ( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. Vystaveno dne 17. 02. 2021. Info : +420 603 839 532
Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku na prvním stupni. ( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . S nástupem 01. 09. 2021. Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. Vystaveno dne 08. 03. 2021. Info :+420 603 839 532
Potvrzení o studiu či jiná obdobná potvrzení na základě telefonické domluvy s paní Janátovou na tel. +420 603 839 532.
 

Škola má STATUT Cvičné školy pedagogické praxe Střední pedagogické školy v Mostě