Studijní materiály pro žáky najdete zde.
Zpět
23.08.2020, Mgr. Bc. Oldřiška Ráczová

Vše potřebné pro správné vykročení do čtvrtého ročníku- školní rok 2020/2021

Školní potřeby a pomůcky do 4. třídy:
výtvarná výchova
igelitová podložka, složka barevných papírů,vodovky, tempery,voskové pastely, paleta, kelímek na vodu, plochý štětec široký, kulatý štětec úzký a širší, barevné křídy, zmizík, tuš černá, 2-3 špejle, tyčinkové lepidlo, vše v kufříku, boxu  nebo krabici od bot zabezpečené gumou
tělesná výchova 
tričko, šortky, obuv do tělocvičny, cvičení venku - tepláky nebo legíny, mikina, obuv ven, děvčata s dlouhými vlasy nezapomenou na gumičky do vlasů
penál 
2 tužky, guma, ořezávátko, krátké pravítko, tornádo (+zmizík) nebo gumovací pero, pastelky, nůžky, červeně a zeleně píšící propiska, 1 tyčinkové lepidlo do aktovky
matematika- geometrie 
trojúhelník s ryskou, dlouhé pravítko (30 cm), kružítko, pentilka
ostatní
1 tyčinkové lepidlo do aktovky, úkolníček, šablona obrysu ČR, zámek na šatní skříňku +visačku se jménem a náhradním klíčem do třídy, přezůvky, 10 eurodesek (plastové kapsy na dokumenty) + pořadač. 
V průběhu roku budeme v rámci výuky pracovních činností vařit - pak budeme potřebovat zástěru; ve škole máme školní, ale pokud by někdo chtěl mít osobní.
Budeme rovněž šít-jehla s větším ouškem, navlíkáček, náprstek dle potřeby, nit... S těmito potřebami počkejte, až bude oznámeno jejich používání.
Obaly až podle učebnic, mohou být látkové, igelitové, z balicího papíru atd. Knihy každopádně jakkoliv zabalit. S obaly na sešity zatím počkejte na pokyny. Sešity ani čtvrtky zatím dětem nepořizujte, v případě zájmu je nakoupím pro všechny žáky sjednotně společně s pracovními sešity, částku vám včas sdělím, čekáme předevšímna letošní ceny
sešitů na AJ.
Do třídy- prosím o 1 balení kuchyňských utěrek, 2 balení papírových kapesníků, papír do kopírky
 Těším se na setkání v září a následnou spolupráci!
                                                                                         třídní učitelka Mgr. Bc. Oldřiška Ráczová

PATNÁCTÉ

ZÁPIS ROZHODNUTÍ

Rozhodnutí ředitelky školy - vydání rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání a odkladu povinné školní docházky a přijetí do přípravné třídy dne 30. 4. 2021 zde.

*****************

VIDIA-DIAGNOSTIKA, spol. s.r.o.

Souhlas rodičů či zákonných zástupců s testováním VIDIA DIAGNOSTICE s.r.o.  zde.

*****************

Projekt: Vybudování odborných učeben na 15. ZŠ v Mostě reg. číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013125

Cílem projektu je vybudování odborných učeben, zajištění bezbariérovosti školy, odpovídající úrovně konektivity a aktualizace naučné stezky na venkovním prostranství. V rámci projektu bude vybudována učebna cizích jazyků a IKT, učebna chemie, učebna fyziky a učebna přírodopisu. Zároveň dojde k rekonstrukci kabinetů jednotlivých učeben.
Díky realizaci projektu dojde k naplnění klíčových kompetencí (cizí jazyk, přírodní vědy, práce s digitálními technologiemi), které mají vazbu na budoucí uplatnění žáků na trhu práce.
Dotace: 18 494 161,83,- Kč
Vlastní zdroje: 2 054 906,88,- Kč
Celkem: 20 549 068,71,- Kč
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Plakát Projektu Podpora žáků v Mostě zde.

Jsme partnery Projektu „Podpora žáků ZŠ v Mostě“ s reg. číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011744

Projekt je financován z finančních zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu ČR.
Podrobněji o projektu zde.

Realizujeme výstupy a jednotky výstupů aktivit zjednodušeného projektu Učení pro radost, úspěch, zdraví II

Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013982

**************

 PRACOVNÍ MÍSTA - HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU:  

Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku fyziky( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. (Vystaveno dne: 01. 09. 2014.  Aktualizováno 16. 11. 2017. Aktualizováno 11. 01. 2018. Aktualizováno 21. 01. 2020). Info : +420 603 839 532
Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku tělesné výchovy na druhém stupni. ( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. Vystaveno dne 17. 02. 2021. Info : +420 603 839 532
Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku na prvním stupni. ( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . S nástupem 01. 09. 2021. Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. Vystaveno dne 08. 03. 2021. Info :+420 603 839 532
Potvrzení o studiu či jiná obdobná potvrzení na základě telefonické domluvy s paní Janátovou na tel. +420 603 839 532.
 

Škola má STATUT Cvičné školy pedagogické praxe Střední pedagogické školy v Mostě