Studijní materiály pro žáky najdete zde.
Zpět
22.09.2020, Mgr. Bc. Oldřiška Ráczová

Začínáme- informace k prvnímu týdnu- 21. - 25. 9. 2020

Dobrý den,

konečně nastává dlouho očekávaná doba, kdy se můžeme potkat a poznat.

Nejdůležitější bude dodržování bezpečnosti a pohyb žáků jen na určených místech,  v doprovodu pedagogů a s rouškami .

Celý první týden bude výuka začínat normálně v 8,00 hodin, kromě středy 23. 9., kdy žáci odchází nejdéle v 7, 30 na dopravní hřiště.  Od středy již proběhne výuka vždy podle rozvrhu hodin.

Žáci, kteří jsou zapsáni do školní družiny budou po výuce přecházet do družiny.

Žáci, kteří maji zaplacené obědy budou do jídelny odcházet s vyučujícím.

21. 9. - pondělí - zahájení výuky, seznámení s rozvrhem, bezpečnost- ukončení 11,45 hodin

22.9. - úterý- výuka 8,00- 11,45 hodin- žáci se naobědvají, ti co nechodí do školní jídelny budou mít větší svačinu, kterou si po výuce snědí a celá třída se přesune na 3. ZŠ Most- výuka plavání, ta bude zakončena ve 14, 20 a žáci odjedou spolu s pedagogem k  naší škole, zde si vyzvednou aktovky a podle toho, jak mají domluveno odchází buď domů nebo do družiny.

věci na plavání- vše stejné jako vloni nyní doplněno o roušku (cesta MHD)- ČIP nebo 8 Kč na cestu, plavky, ručník, mýdlo, koupací čepici, sáček na mokré plavky, pití- vše nejlépe v baťůžku.

 23. 9. - středa-výuka 7, 15- 11,45 hodin- výuka bude probíhat na dopravním hřišti - žáci se sejdou v 7,15 hodin před školou, budou mít s sebou - sportovní oděv, pokud mají přilbu, je vítána, penál, přezůvky, svačinu i s dostatečným pitím,  roušku na cestu MHD , v baťůžku jednu náhradní roušku. po 12, 00 hodině se zpět vrátí ke škole, a pokračují v běžném režimu - oběd, ŠD, odchod domů

24. 9. - čtvrtek- běžná výuka dle rozvrhu

25. 9. - pátek-   běžná výuka dle rozvrhu

S pozdravem a přáním úspěšného vykročení do nového školního roku 2020/2021 třídní učitelka Mgr. Bc. Oldřiška Raczová


PATNÁCTÉ

ZÁPIS ROZHODNUTÍ

Rozhodnutí ředitelky školy - vydání rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání a odkladu povinné školní docházky a přijetí do přípravné třídy dne 30. 4. 2021 zde.

*****************

VIDIA-DIAGNOSTIKA, spol. s.r.o.

Souhlas rodičů či zákonných zástupců s testováním VIDIA DIAGNOSTICE s.r.o.  zde.

*****************

Projekt: Vybudování odborných učeben na 15. ZŠ v Mostě reg. číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013125

Cílem projektu je vybudování odborných učeben, zajištění bezbariérovosti školy, odpovídající úrovně konektivity a aktualizace naučné stezky na venkovním prostranství. V rámci projektu bude vybudována učebna cizích jazyků a IKT, učebna chemie, učebna fyziky a učebna přírodopisu. Zároveň dojde k rekonstrukci kabinetů jednotlivých učeben.
Díky realizaci projektu dojde k naplnění klíčových kompetencí (cizí jazyk, přírodní vědy, práce s digitálními technologiemi), které mají vazbu na budoucí uplatnění žáků na trhu práce.
Dotace: 18 494 161,83,- Kč
Vlastní zdroje: 2 054 906,88,- Kč
Celkem: 20 549 068,71,- Kč
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Plakát Projektu Podpora žáků v Mostě zde.

Jsme partnery Projektu „Podpora žáků ZŠ v Mostě“ s reg. číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011744

Projekt je financován z finančních zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu ČR.
Podrobněji o projektu zde.

Realizujeme výstupy a jednotky výstupů aktivit zjednodušeného projektu Učení pro radost, úspěch, zdraví II

Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013982

**************

 PRACOVNÍ MÍSTA - HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU:  

Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku fyziky( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. (Vystaveno dne: 01. 09. 2014.  Aktualizováno 16. 11. 2017. Aktualizováno 11. 01. 2018. Aktualizováno 21. 01. 2020). Info : +420 603 839 532
Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku tělesné výchovy na druhém stupni. ( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. Vystaveno dne 17. 02. 2021. Info : +420 603 839 532
Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku na prvním stupni. ( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . S nástupem 01. 09. 2021. Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. Vystaveno dne 08. 03. 2021. Info :+420 603 839 532
Potvrzení o studiu či jiná obdobná potvrzení na základě telefonické domluvy s paní Janátovou na tel. +420 603 839 532.
 

Škola má STATUT Cvičné školy pedagogické praxe Střední pedagogické školy v Mostě