Zpět
06.09.2019, Mgr. Michaela Krčmářová

4.B

Vítejte na blogu třídy 4.B.

Zde můžete sledovat novinky a aktuality týkající se naší třídy, přidávány budou také články z akcí, kterých jsme se účastnili.

Třídní učitel: Mgr. Michaela Krčmářová

Email: michaela.krcmarova@mostzs15.cz

Jsme partnery Projektu „Podpora žáků ZŠ v Mostě“ s reg. číslem

CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011744

 HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU:  Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku fyziky.
( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. (Vystaveno dne: 01. 09. 2014.  Aktualizováno 16. 11. 2017. Aktualizováno 11. 01. 2018)