Zpět
10.10.2021, Mgr. Michaela Krčmářová

4.B - Čtení nás baví!

V předchozím týdnu jsme si s žáky ve třídě zavedli tzv. čtenářskou dílnu. Každý žák si během čtení najde ve třídě sympatické místo a v tichosti si několik minut čte svou vlastní vybranou knížku. 

Po čtení si společně vyprávíme, kolik stránek jsme stihli přečíst a o čem jsme četli. Vedeme si vždy k přečtenému poznámky a nakreslíme obrázek. Po přečtení knížky si tvoříme čtenářský deník.

Žáky vybrané knížky číst baví a tráví tak často přestávky právě čtením. :-)

Některé příběhy využíváme také k zamyšlení se nad svým jednáním a chováním. Nedávno jsme utužovali vztahy skrze pohádkový příběh táty medvěda a jeho syna.
Byl to dojemný příběh o tom, že prosté objetí – pokud je skutečně od srdce – dokáže zázraky.
Žáci se pak spontánně a srdečně začali o přestávku objímat a usmívat se na sebe. Domluvili jsme se, že to zkusí aplikovat i doma, na vás, a překvapí vás - rodiče, objetím.
Spoustě žáků se to podle reakcí povedlo a byli rádi, že vám udělali radost.
I když to není vždy úplně ideální, snažíme se mít ve třídě rádi, chovat se k sobě pěkně a slušně, znovu se učit spolupracovat a pomáhat si. Stále dětem opakuji, že jsme společně taková třídní rodina.❤


PATNÁCTÉ

Projekt: Vybudování odborných učeben na 15. ZŠ v Mostě reg. číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013125

Cílem projektu je vybudování odborných učeben, zajištění bezbariérovosti školy, odpovídající úrovně konektivity a aktualizace naučné stezky na venkovním prostranství. V rámci projektu bude vybudována učebna cizích jazyků a IKT, učebna chemie, učebna fyziky a učebna přírodopisu. Zároveň dojde k rekonstrukci kabinetů jednotlivých učeben.
Díky realizaci projektu dojde k naplnění klíčových kompetencí (cizí jazyk, přírodní vědy, práce s digitálními technologiemi), které mají vazbu na budoucí uplatnění žáků na trhu práce.
Dotace: 18 494 161,83,- Kč
Vlastní zdroje: 2 054 906,88,- Kč
Celkem: 20 549 068,71,- Kč
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Plakát Projektu Podpora žáků v Mostě zde.

Jsme partnery Projektu „Podpora žáků ZŠ v Mostě“ s reg. číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011744

Projekt je financován z finančních zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu ČR.
Podrobněji o projektu zde.

Realizujeme výstupy a jednotky výstupů aktivit zjednodušeného projektu Učení pro radost, úspěch, zdraví II

Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013982

**************

Realizujeme výstupy a jednotky výstupů aktivit zjednodušeného projektu Učení pro radost, úspěch, zdraví III

Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021335

**************

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL
REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO
PLÁNU OBNOVY


Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených
školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční
výuky ve školách během pandemie covid-19.

Plakát Projektu  zde.

                                  

**************

 PRACOVNÍ MÍSTA - HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU: 

Kvalifikovaného učitele / učitelku fyziky ( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. Info : +420 603 839 532
Potvrzení o studiu či jiná obdobná potvrzení na základě telefonické domluvy s paní Janátovou na tel. +420 603 839 532.
*******************
 

Škola má STATUT Cvičné školy pedagogické praxe Střední pedagogické školy v Mostě