Zpět
29.11.2021, Mgr. Michaela Krčmářová

4.B - DÚ pro chybějící žáky

Milí žáci,
Vám, kteří jste dnes chyběli, zasílám úkoly k doplnění.
Pokud byste čemukoliv nerozuměli, řekněte mi o tom ve škole, ať vám to mohu dovysvětlit. Komu pokračuje karanténa, může mě v případě potřeby kontaktovat přes Teams. Zároveň prosím, aby mi žáci, kteří budou ještě celý tento týden doma, pravidelně úkoly zasílali ke kontrole, děkuji.
ČJ - PS str. 19/3. sloupeček, slovně opak. vyjmenovaná slova B,L,M (zítra píšeme pětiminutovku, dopíšete si také, až budete ve škole)
MA - opakovat písemné násobení jednociferným i dvojciferným činitelem (z učebnice počítat jakékoliv příklady, ve čtvrtek bude test, vás čeká také) a dále vypracovat písemně do Š sešitu z uč. str. 39/1 d (3 příklady na pís. dělení)
AJ - uč. str. 14-15 -přečíst si a přeložit, zkusit zodpovědět otázky na str. 14, cv. 2 a na str.15/cv. 1. V PS na str. 10 vypracovat cv. 1, 2 a na str. 11/cv. 2. Procvičovat slovní zásobu - PS str. 61 - Unit 1 (zde najdete všechna slovíčka, která byste měli z lekce "Volný čas" znát)
- přečíst si v uč. str. 16 - Bezobratlí (znát stavbu těla, zástupce hmyzu) a na str. 17 - potravní vazby (vědět, že dělíme živočichy ještě na býložravce, masožravce, všežravce a ke skupinám znát konkrétní zástupce).

PATNÁCTÉ

Projekt: Vybudování odborných učeben na 15. ZŠ v Mostě reg. číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013125

Cílem projektu je vybudování odborných učeben, zajištění bezbariérovosti školy, odpovídající úrovně konektivity a aktualizace naučné stezky na venkovním prostranství. V rámci projektu bude vybudována učebna cizích jazyků a IKT, učebna chemie, učebna fyziky a učebna přírodopisu. Zároveň dojde k rekonstrukci kabinetů jednotlivých učeben.
Díky realizaci projektu dojde k naplnění klíčových kompetencí (cizí jazyk, přírodní vědy, práce s digitálními technologiemi), které mají vazbu na budoucí uplatnění žáků na trhu práce.
Dotace: 18 494 161,83,- Kč
Vlastní zdroje: 2 054 906,88,- Kč
Celkem: 20 549 068,71,- Kč
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Plakát Projektu Podpora žáků v Mostě zde.

Jsme partnery Projektu „Podpora žáků ZŠ v Mostě“ s reg. číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011744

Projekt je financován z finančních zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu ČR.
Podrobněji o projektu zde.

Realizujeme výstupy a jednotky výstupů aktivit zjednodušeného projektu Učení pro radost, úspěch, zdraví II

Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013982

**************

Realizujeme výstupy a jednotky výstupů aktivit zjednodušeného projektu Učení pro radost, úspěch, zdraví III

Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021335

**************

 PRACOVNÍ MÍSTA - HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU:  

Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku fyziky( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. (Vystaveno dne: 01. 09. 2014.  Aktualizováno 16. 11. 2017. Aktualizováno 11. 01. 2018. Aktualizováno 21. 01. 2020). Info : +420 603 839 532
Potvrzení o studiu či jiná obdobná potvrzení na základě telefonické domluvy s paní Janátovou na tel. +420 603 839 532.
*******************
 

Škola má STATUT Cvičné školy pedagogické praxe Střední pedagogické školy v Mostě