Zpět
01.12.2021, Mgr. Michaela Krčmářová

4.B - DÚ pro chybějící žáky

Milé děti,

zasílám úkoly za včerejší a dnešní den. Prosím doplňte si a zašlete.

ÚTERÝ 30.11.:

MA - uč.str. 36, cv.1, 2 (vypočítat alespoň 8 příkladů), procvičovat písemné násobení dvojciferným činitelem, stále tam chybujete. Dále na str.39/1e - procvičit písemné dělení beze zbytku.
ČJ+ ČT- v uč. ČJ si najít opak.vyjm.slov po B,L,M, pravidelně číst, učit se básničku Deštník (čítanka), do úterý 7.12. dočíst vybranou knihu a přinést s sebou do školy.
AJ - uč.str.16-17 přečíst si komiks, zkusit přeložit. Opakovat slovní zásobu.
HV - nová písnička: Grónská (J.Nohavica). Zde si jí lze poslechnout, společně se jí naučíme: https://www.youtube.com/watch?v=uAWIHq4BNnw
STŘEDA 1.12.:
ČJ - uč. str. 44 - zopakovat si ve žl. rám. "Co je to charakteristika". Zkusit na papír vypracovat cv. 2 - popis vodníka. Utvořit- 4-10 vět dle osnovy ve cv.2 - jak vodník vypadá, kde ho najdeme, kde žije, co dělá, jeho vlastností (je hodný, zlý, jak se chová, atd.)
MA-GEO - uč. str. 24, 25, 26 - přečíst si žluté rámečky a ústně si zkusit cv. 1 na všech uvedených stranách. Na papír vypočítat obvod a obsah čtverce, jehož strana má délku 4 cm. Dále vypočítat obvod a obsah obdélníku, jehož délky stran jsou 8cm a 3 cm.
VL - příští týden test - přečíst a zopakovat učivo ze str. 13-15.

PATNÁCTÉ

Projekt: Vybudování odborných učeben na 15. ZŠ v Mostě reg. číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013125

Cílem projektu je vybudování odborných učeben, zajištění bezbariérovosti školy, odpovídající úrovně konektivity a aktualizace naučné stezky na venkovním prostranství. V rámci projektu bude vybudována učebna cizích jazyků a IKT, učebna chemie, učebna fyziky a učebna přírodopisu. Zároveň dojde k rekonstrukci kabinetů jednotlivých učeben.
Díky realizaci projektu dojde k naplnění klíčových kompetencí (cizí jazyk, přírodní vědy, práce s digitálními technologiemi), které mají vazbu na budoucí uplatnění žáků na trhu práce.
Dotace: 18 494 161,83,- Kč
Vlastní zdroje: 2 054 906,88,- Kč
Celkem: 20 549 068,71,- Kč
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Plakát Projektu Podpora žáků v Mostě zde.

Jsme partnery Projektu „Podpora žáků ZŠ v Mostě“ s reg. číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011744

Projekt je financován z finančních zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu ČR.
Podrobněji o projektu zde.

Realizujeme výstupy a jednotky výstupů aktivit zjednodušeného projektu Učení pro radost, úspěch, zdraví II

Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013982

**************

Realizujeme výstupy a jednotky výstupů aktivit zjednodušeného projektu Učení pro radost, úspěch, zdraví III

Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021335

**************

 PRACOVNÍ MÍSTA - HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU:  

Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku fyziky( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. (Vystaveno dne: 01. 09. 2014.  Aktualizováno 16. 11. 2017. Aktualizováno 11. 01. 2018. Aktualizováno 21. 01. 2020). Info : +420 603 839 532
Potvrzení o studiu či jiná obdobná potvrzení na základě telefonické domluvy s paní Janátovou na tel. +420 603 839 532.
*******************
 

Škola má STATUT Cvičné školy pedagogické praxe Střední pedagogické školy v Mostě