Zpět
21.11.2021, Mgr. Michaela Krčmářová

4.B - Informace k online výuce

Milí žáci, vážení rodiče,
níže přikládám rozvrh na následující týden. Připojovat se budeme přes Teams. Věřím, že si aplikaci zítra znovu "oťukáme" a připomene si, co se jak dělá a sejdeme se všichni při online výuce. Pokud by nastal nějaký problém, napište mi.
Každý den se budeme společně učit od 8:00 do 10:50, poté bude žákům zadána samostatná práce, na které budou pracovat a po vypracování mi zašlou ke kontrole.
Déle, si myslím, u počítačů s plnou pozorností, žáci nevydrží. Věřím, že to 5 pracovních dní vydržíme, zvládneme a následující pondělí se zase sejdeme ve škole při normálním režimu.
Rozvrh výuky:
PO- 8:00-10:50 - ČJ, MA, AJ + samostatná práce
ÚT- 8:00-10:50 - ČJ, MA, DĚ + samostatná práce
ST- 8:00-10:50 - ČJ, MA GEO, AJ + samostatná práce
ČT- 8:00-10:50 - ČJ, MA, VL + samostatná práce
PÁ-8:00-10:50 - ČJ, MA, AJ + samostatná práce
Dále všichni žáci, kteří dochází na školní obědy, mají obědy automaticky do konce týdne odhlášené - bližší info na webu školy.

PATNÁCTÉ

Projekt: Vybudování odborných učeben na 15. ZŠ v Mostě reg. číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013125

Cílem projektu je vybudování odborných učeben, zajištění bezbariérovosti školy, odpovídající úrovně konektivity a aktualizace naučné stezky na venkovním prostranství. V rámci projektu bude vybudována učebna cizích jazyků a IKT, učebna chemie, učebna fyziky a učebna přírodopisu. Zároveň dojde k rekonstrukci kabinetů jednotlivých učeben.
Díky realizaci projektu dojde k naplnění klíčových kompetencí (cizí jazyk, přírodní vědy, práce s digitálními technologiemi), které mají vazbu na budoucí uplatnění žáků na trhu práce.
Dotace: 18 494 161,83,- Kč
Vlastní zdroje: 2 054 906,88,- Kč
Celkem: 20 549 068,71,- Kč
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Plakát Projektu Podpora žáků v Mostě zde.

Jsme partnery Projektu „Podpora žáků ZŠ v Mostě“ s reg. číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011744

Projekt je financován z finančních zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu ČR.
Podrobněji o projektu zde.

Realizujeme výstupy a jednotky výstupů aktivit zjednodušeného projektu Učení pro radost, úspěch, zdraví II

Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013982

**************

Realizujeme výstupy a jednotky výstupů aktivit zjednodušeného projektu Učení pro radost, úspěch, zdraví III

Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021335

**************

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL
REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO
PLÁNU OBNOVY


Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených
školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční
výuky ve školách během pandemie covid-19.

Plakát Projektu  zde.

                                  

**************

 PRACOVNÍ MÍSTA - HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU: 

Kvalifikovaného učitele / učitelku fyziky ( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. Info : +420 603 839 532
Potvrzení o studiu či jiná obdobná potvrzení na základě telefonické domluvy s paní Janátovou na tel. +420 603 839 532.
*******************
 

Škola má STATUT Cvičné školy pedagogické praxe Střední pedagogické školy v Mostě